Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

13.04.1902 р. До Франтішка Пастрнка

Львів Львів, Крижова, 12. 13/IV 902

Високоповажаний пане професор!

Сердечно дякую за «Кир[илло]-Меф[одиевский] сборн[ик]», який рівночасно висилаю назад на Вашу адресу. Я переписав «Слово на перенесение мощей» і розумію тепер, для чого ані Ви, ані Гетц не опублікували його в своїх Appendix’ax: воно в риторичних частях дуже темне. Щоб воно так, як є, могло бути твором св. Константина, се видається мені неправдоподібним. Ну, та мушу ще вгризтися в нього, бо коли Ви могли в своїй книзі збути його коротко, то у мене з самого плану моєї праці воно мусить бути краєугольним каменем досліду.

Сердечно дякую Вам за вашу гарну книгу про Кирила і Мефодія. Можете собі подумати, що я з великим зацікавленням кинувся до неї і прочитав поперед усього ті уступи, що відносяться до Константинової хозарської місії, віднайдення мощів Климента в Корсуні та принесення їх до Рима. Усюди я знайшов свойого доброго учителя – ту саму ясність викладу, простоту та методичність – і бачу, що Ви дали в своїй праці справді настільну книгу для кожного, хто буде по Вас займатися тими питаннями. Бачачи тоту обережність, з якою Ви поводитесь, трактуючи про ті справи, мені аж страшно робиться подумати про те, що, може, й поза тою дорогою, протоптаною так великим числом знаменитих дослідників XIX в., треба би шукати якої нової стежки.

Для мене питання зводиться на те: наскільки паннонська легенда про Конст[антина] може вважатися перворядним джерелом? Щодо сього пункту я стараюся виробити собі думку, не упереджену ніяким догматизмом і не відірвану від історичного грунту. З сею працею я ще не готов, то й не хочу забігати наперед, який буде її результат.

До розпуки доводить мене брак книжок у наших бібліотеках, і для того їду завтра (14 с. м.) до Відня, де побуду кілька день. Буду також в Любляні на з’їзді слов’[янських] журналістів. Рад би я з поворотом бути і в Празі, та не знаю, чи позволить час і каса.

Ще раз дякуючи за ласкаві посилки, пишуся

вдячний Вам

д-р Іван Франко.


Примітки

Вперше надруковано: «Дукля», 1976, № 4, с. 56.

Подається за першодруком.

«Слово на перенесеніе мощей»… – «Слово на перенесеніе мощей св. Климента» наводиться у додатку до розділу X праці І. Франка «Святий Климент у Корсуні».

Гетц Леопольд Карло – німецький славіст, автор праці «Geschichte der Slavenapostel Konstantinus (Kyrillus) und Methodius, quellenmäßig der Slavenapostel», т. І (Гота, 1897).

Сердечно дякую Вам за вашу гарну книгу про Кирила і Мефодія. – Йдеться про дослідження Ф. Пастрнка «Dejiny slovanských apoštolů Cyrila a Methoda» (Прага, 1902), на яке І. Франко опублікував рецензію (ЗНТШ, 1902, кн. 5, с. 8 – 10).

…їду завтра (14 с. м.) до Відня… Буду також в Любляні на з’їзді слов’янських журналістів. – І. Франко не їздив ні до Відня, ні до Любляни.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 50, с. 204 – 205.