Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Хмельниччина 1648 – 1649 років у сучасних віршах

Іван Франко

Львів, д[ня] 14 марта 1898.


Примітки

Вперше надруковано в ЗНТШ, 1898, т. 23-24, кн. 3-4, с. 1 – 114. Того ж року розвідка вийшла окремим виданням у Львові.

Подається за першодруком. В нашому е-передруці розділам статті дано назви.

Подається за виданням: Франко І.Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1979 р., т. 31, с. 188 – 253.