Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Матеріали і уваги до історії австро-руського відродження 1772 – 1848

Іван Франко

Праці Головацького, Дідицького, Коцовського, Павлика, Заневича кинули вже, без сумніву, багато світла на історію нашого народного і літературного відродження в Галичині. Та проте багато ще питань і подробиць в тій історії лишилося непрояснених, головно через брак докладних даних. Офіціальні архіви судові і адміністраційні з тих часів ще закриті для науки, а ті рукописні та усні відомості і матеріали, які заховалися в приватних руках, занадто уривкові, не раз дрібні і случайні, так що тільки систематичне їх збирання, публікування і вияснювання може звільна поповнювати наше знання про тодішні відносини.

Бажаючи заохотити нашу інтелігентну громаду до дальшого збирання таких матеріалів, ми розпочинаємо під сею рубрикою публікування тих причинків, які в протягу остатніх літ назбиралися у нас. Згори зазначуємо, що в отсій публікації лишаємо на боці справу шкіл і народної освіти, для котрої у нас також є зібраний доволі багатий матеріал, та ми задля браку місця мусимо відложити його публікацію на пізніше. Не думаючи зі свого матеріалу вкладати ніяку систематичну цілість, ми не в’яжемось при його публікуванні ніякими хронологічними рамками, а подаємо частину за частиною в міру того, як можемо її прилагодити до друку.


Примітки

Вперше розділи 1 – 2 надруковано в журн. «Житє і слово», 1895, т. 3, кн. 1, с. 111 – 116.

Під цією рубрикою у журналі «Житє і слово» свої дослідження й матеріали друкували різні автори (І. Франко, І. О. Левицький, К. Устиянович).

Під номером X («Агітаційна поема М. Попеля») І. Франко надрукував польську поему М. Попеля «Русин на празнику», додавши до неї коротеньку передмову (Житє і слово. – 1895. – Т. 4. – Кн. 5. – С. 194, за підп.: Ів. Франко), а також подав відмінності другого варіанта цієї поеми, надісланого І. Озаркевичем (Житє і слово. – 1895. – Т. 4. – Кн. 6. – С. 461 – 463, за підп.: Іван Франко).

Публікацію XII («Лист М. Шашкевича до брата Антона») подаємо у 4 додатковому томі.

Публікації 4, 6, 7, 8 ке належать І. Франкові. І. О. Левицького «Матеріяли і уваги до історії австро-руського відродження 1772 – 1848 [рр.]: VI. Григорій Таркович» (Житє і слово. – 1895. – Т. 3. – Кн. 3. – С. 465 – 466.

Праці Головацького, Дідицького, Коцовського, Павлика, Заневича кинули вже, без сумніву, багато світла… – Маються на увазі праці Я. Головацького «Розправи о язиці южноруськім і єго нарічіях» (Львів, 1848), «Граматика руської мови» (Львів, 1849), «Народні пісні Галицької і Угорської Русі» (4 кн., Вільно, 1878), Б. Дідицького «Спор о рускую азбуку» (Львів, 1859), В. Коцовського «Життя і значення Маркіяна Шашкевича» (Львів, 1886), М. Павлика «Потреба етнографічно-статистичної роботи в Галичині» (Львів, 1876), «Про русько-українські народні читальні» (Львів, 1876) та ін., І. Заневича «Літературні стремління галицьких русинів у 1772 – 1872 рр.» («Житє і слово», 1895, т. 1, 2, 3).

Подається за виданням: Франко І.Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1981 р., т. 29, с. 403 – 410. Франко І.Я. Додаткові томи до зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 2008 р., т. 53, с. 532 – 539.