Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Панщина та її скасування 1848 р. в Галичині

Іван Франко


Примітки

Вперше надруковано окремим виданням: Львів, 1898 р. Грунтовна джерельна база даного дослідження поєднана з досить популярним викладом, розрахованим і на читачів-селян. Автор викриває державну владу Австрійської монархії та польських шляхтичів-поміщиків як жорстоких визискувачів селян Галичини. Важливим є висновок І. Франка про те, що панщина була загальним селянським лихом, від якої «терпів однаково хлоп-русин, і хлоп-поляк, і хлоп-чех, і хлоп-німець». Переконливо показано грабіжницький щодо селян характер реформи 1848 р. у Галичині на прикладах відшкодування поміщикам (індемнізація), збереження їх права власності на сервітутні ліси та пасовиська, на вироблення і продаж горілки, пива, меду (пропінація).

Подається за другим доповненим і виправленим виданням: Львів, 1913.

Подається за виданням: Франко І.Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 47, с. 7 – 122.