Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Наймит

Іван Франко

(поема з народних переказів)

Написано в цвітні 1878 р.


Примітки

Вперше надруковано у журн. «Культура», 1926, № 4–9, с. 20 – 28. Публікацію підготував М. Возняк.

Поема залишилась незакінченою. Зберігається автограф твору, який уривається на третьому розділі (ф. № 3, № 211, с. 37, з кінця зошита). В останні роки життя І. Франко зробив мовну редакцію тексту, а в кінці дописав: «Написано в цвітні 1878 р., досі не друковано».

Подається за автографом. В нашому е-перевиданні розділам дано назви – для полегшення орієнтації у змісті. У Франка вони (крім Прологу) мали тільки римську нумерацію.

Подається за виданням: Франко І.Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1976 р., т. 4, с. 387 – 395.