Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Сон князя

Іван Франко

Недокінчена поема


Примітки

Вперше надруковано у кн.: Іван Франко. Твори в двадцяти томах, т. 13. К., Держлітвидав, 1954, с. 7 – 25.

Зберігається незакінчений автограф твору (ф. 3, № 216). В останні роки життя І. Франко відредагував написаний текст, вніс окремі стилістичні правки, опустив підзаголовок «Казка про князя і його слугів», а також перший варіант початкових розділів поеми. Нижче наводимо опущені розділи:

В кінці автографа зазначено: «Писано в початку р. 1877, досі не друковано».

Подається за автографом. В нашому е-перевиданні розділам дано назви – для полегшення орієнтації у змісті. У Франка вони (крім Заспіву) мали тільки римську нумерацію.

«Сон князя» – сатира на Венедикта Площанського (1834–1902), одного з діячів клерикально-москвофільського табору, з 1871 по 1887 р. – редактора реакційної газети «Слово».

Подається за виданням: Франко І.Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1976 р., т. 4, с. 368 – 386.