Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Хронологічний покажчик

(1)

1898 – 1899 рр. Поезія 19 віку і її головні представники

1899 р. Християни в Римі

1899 – 1905 рр. Блощиця

01.1899 р. Галицький «Москаль-чарівник»

01.1899 р. Жорж Роденбах

01.1899 р. [Рец.] Monumenta confraternitatis stauropigianae Leopoliensis

01.1899 р. [Рец.] Описание документов архива западнорусских униатских митрополитов. 1470 – 1700

1899 р. Похорон

Ор і Сирчан

1899 р. Бар-Кохба

01.1899 р. 1. «Мамо-природо…»

1899 р. Ріпник

1899 р. Вівчар

01.1899 р. Щука

01.1899 р. Odi profanum vulgus

До Адольфа Черного

До Ф. К. Вовка

До Ярослава Врхліцького

02.1899 р. Юрій Брандес

03.1899 р. Сучасні польські поети

03.1899 р. Із поеми Степана Руданського «Цар Соловей»

03.1899 р. До M. С. Грушевського

До Ф. К. Вовка

[Рец.] Georg Brandes. Polen

До Адольфа Черного

До Адольфа Черного

05.1899 р. [Рец.] Ол. Барвінський. Огляд народної літератури українсько-руської до [18]60-х років

05.1899 р. [Рец.] Б. Д. Гринченко. Этнографические материалы, собранные в черниговской и соседних с ней губерниях

05.1899 р. [Рец.] Б. Гринченко. П. А. Кулиш, биографический очерк

В справі «Бердяєв contra Маковей»

(1)