Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Хронологічний покажчик

(1)

01.1888 р. Нариси з історії української літератури в Галичині

01.1888 р. Гайота. Новели

01.1888 р. Молодий вік Осипа Федьковича

01.1888 р. Панталаха

1888 р. Статті до «Оттового наукового словника»

1888 р. 10. На пастівнику

1888 р. «Душе моя! Душе душі моєї…»

Кін. 1880-х рр. «Молотять день і ніч – не жито…»

Кін. 1880-х рр. «Тяжкою зморою лежить на мні…»

01.1888 р. Гава

Смерть Юрія Федьковича

До М. П. Драгоманова

До О. М. Пипіна

Künstwart, Rundschau über alle Gebiete des Schönen

02.1888 р. Політична поезія Шевченка 1844 – 1847 рр.

Кость Лучаківський. Антін Любич Могильницький, його життя, його значення

До М. П. Драгоманова

До Франтішека Ржегоржа

Прекрасна жидівка: суспільно-психологічний нарис

До Ц[еліни] Ж[уровської]

Оскар і Ванда

До М. I. Павлика

До М. П. Драгоманова

03.1888 р. Нові праці про Україну

03.1888 р. До світла!

До Йозефа Коржана

До М. П. Драгоманова

До Елізи Ожешко

Осип Гординський-Федькович

Галицько-руська бібліографія за 1887 р.

(1)