Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

31.01.1893 р. До М. I. Павлика

Відень 31/І 93

Дорогий друже!

Будьте ласкаві вислати мою «люту» замітку «Попи і цивілізація» Д[рагомано]ву. Резигную з її друкування[м], щоб не давати публіці не дуже-то будуючого виду нашої обопільної полеміки. Та тільки боюсь, що з таким поступуванням швидко з цілої партії лишитесь Ви самі.

Здоровлю Вас і всіх знайомих.

Ваш Ів. Франко.


Примітки

Вперше надруковано: Переписка Михайла Драгоманова з Михайлом Павликом (1876 – 1895). Зладив і видав Михайло Павлик, Чернівці, т. 7, с. 147 – 148.

Подається за автографом (ІЛ, ф. 3, № 1514).

Будьте ласкаві вислати мою «люту» замітку «Попи і цивілізація» Драгоманову. – М. Павлик у листі до М. Драгоманова від 24 січня 1893 р. назвав статтю І. Франка «Наше попівство і цивілізація» «лютою» (Переписка, т. 7, с. 134). М. Драгоманов переказав зміст листа І. Франкові (див.: Матеріали, с. 404), який написав листа М. Павликові і одержав відповідь через редакцію журналу «Народ» (1893, № 3, с. 32):

«Вашу кореспондентку про те, що Ви берете назад свою статейку п[ід] заголовком «Попи і цивілізація», ми дістали вже після того, як 2 н[оме]р «Народу» був розісланий, і через те ми не могли сповнити Вашого бажання».

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 49, с. 383.