Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

24.01.1893 р. До Ченека Зібрта

Львів Wien, І, Wipplingerstrasse, 26,
1 Stiege, 4 Stock, Thür 29

Вельмишановний пане!

Посилаю на руки шановного пана свою статейку, що є немовби доповненням праці п. Тілле про Пшемислава. Я написав її по-німецьки, і п. Карасек, тепер мій колега по слов’янському семінару, мав її перекласти на чеську мову, але через те, що він тепер дуже зайнятий, посилаю шановному пану мою працю так, як була написана, сподіваючись, що коли буде визнана придатною для вміщення на сторінках «Českého Lidu», знайдеться там в редакції хтось, що схоче її перекласти.

Прохаючи шановного пана прочитати мою працю, я просив би заразом повідомити мене, чи і коли вона може бути надрукована. Якщо б мала бути вміщена, я дуже хотів би прочитати коректу (з огляду на імена і цитати), а одночасно просив би прислати мені відповідний номер «Č[eského] L[idu]», а якщо можна, також кілька відбитків. Насмілююся також запитати шановного пана, чи дальше моє співробітництво в «Č. L.» було б бажане в такому напрямі, який виявляє теперішня стаття. Посилаючи сердечне поздоровлення, підписуюся з глибокою пошаною.

Ваш слуга

Ів. Франко.


Примітки

Вперше надруковано: Літературна спадщина, т. 1, Іван Франко. К., 1956, с. 445.

Автограф зберігається в архіві Національного музею в Празі.

Датується за поштовим штемпелем. Лист написано українською мовою в чеській транскрипції.

Подається за фотокопією автографа (ІЛ, ф. 3, № 1085).

Зібрт Ченек (1864 – 1932) – чеський фольклорна, етнограф, історик культури, видавець журналу «Česky Lid».

Посилаю… свою статейку… – До листа додана стаття німецькою мовою «Zur Sage von König Premysl’s blühenden Peitschenstocke» (див.: ІЛ, ф. 3, № 1085). У перекладі чеською мовою надрукована в журналі «Česky Lid», 1895, т. 4.

Карасек Йозеф (1868 – 1916) – чеський вчений-славіст. В архіві І. Франка збереглось два його листи за 1902 р. (ІЛ, ф. 3, № 1611, 1630).

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 49, с. 378 – 379.