Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

19.05.1893 р. До О. Ф. Франко

Відень

Дорога Оля!

Не хотів я писати тобі, поки не скінчу своєї роботи, та отсе, богу дякувати, скінчив і віддаю нині. В неділю буду в домі у Ягича. Нині ще хочу скінчити статтю про Коллара, і тоді набік усяке писання, а засяду клепати усне.

У нас тут погода прекрасна, вчора вечір перепав легенький дощик. У неділю з одним поляком був я в Лаксенбургу, кілька миль за Віднем, де є величезний цісарський парк і замок цісаря Франца І на острові, довкола обведений ставом. Оглядали замок усередині. Та про се треба усно оповідати, бо писати ніколи. Впрочім, не буваю ніде, переважно сиджу в хаті і роблю. Крім праці, треба було написати свою біографію, і вона вчора забрала мені цілий день.

Віршів моїх досі видрукувано 11 листів, а власне, маю коректуру з 12-го. Бувша княгиня Чарторийська, у котрої є Клавдій Білинський, затребувала через нього книжок – драгомановщини, я й вислав, що мав. Папроцький пише з Варшави, що передрук моєї повісті, коли вона буде друкуватися у Львові, бере на свій кошт. Не знати тільки, коли Вислоух розпочне друк і чи взагалі розпочне, чи, може, спекається. Я вже так привик до всяких розчарувань на тім полі!

Тут уже продають позюмки, черешні, цвітів усяких множество, та мене се все не манить і загалом якось не маю апетиту, так що не можу м’яса їсти. Вечором ходжу на квасне молоко з чорним хлібом.

Коли буде мій усний екзамен, досі ще не знаю. І боюсь його, і бажалось би якнайскорше. Ну, та про се побалакаємо з Ягичем. Чень він дасть мені які полегші. Карасек уже здав сими днями усний екзамен.

На тім кінчу і цілую щиро тебе і дітей.

Твій І.


Примітки

Друкується вперше за автографом (ІЛ, ф. 3, Л» 1609, с. 219 – 221).

Датується на підставі згадок у листі про закінчення етапі про Коллара («Літературне відродження Полудневої Русі і Ян Коллар»), датованої 20 травня 1893 р., а також автобіографії, яку І. Франко закінчив «вчора» і яка має дату «18 травня». Закінчення листа не збереглося, верхню частину аркуша відрізано.

В неділю буду в домі у Ягича. – Зустріч з В. Ягичем відбулася в четвер 1 червня 1893 р.

…хочу скінчити статтю про Коллара… – Йдеться про статтю «Літературне відродження Полудневої Русі і Ян Коллар».

Франц І (1768 – 1835) – австрійський монарх (1792 – 1835), останній імператор «Священної Римської імперії».

…княгиня Чарторийська… – представниця польських магнатів Чарторийських – Флорентина Вольневичева.

Білинський Клавдій. – В архіві І. Франка зберігся лист К. Білинського з Яблунева, на той час студента у Відні, від 12 травня 1893 р., де він пише, які праці М. Драгоманова слід дістати для княгині Чарторийської (ІЛ, ф. 3, № 1609, с. 115 – 116).

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 49, с. 400.