Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

12.05.1893 р. До редакції журналу «Kwartalnik historyczny»

Відень Wiedeń, 12/5 93.

Wielce Szanowna Redakcjo!

Recenzję na pracę d-ra Tretiaka o Szewczence i Mickiewiczu wysłałem jeszcze w marcu. Czyjby miała nie dojść?

Recenzji na pracą ks. Bażańskiego, pomimo najlepszej chęci, podjąć się teraz nie mogę. Nie będąc muzykalnym, nie mogę skontrolować jego teoretyczno-muzykalnej części, a dla motywowania swoich odrębnych poglądów na historję ludowej muzyki ruskiej brak mi obecnie czasu, chociaż materiału tu mnóstwo. Zresztą dzieło ks. Bażańskiego jeszcze nie skończone, – to może o całości napiszę rzecz obszerniejszą, jeżeli Sz. Redakcja do tego czasu nie znajdzie innego recenzenta.

Iw. Franko.

Вельмишановна редакціє!

Рецензію на працю д-ра Третяка про Шевченка і Міцкевича я вислав ще в березні. Невже вона не надійшла?

Рецензії на працю кс[ьондза] Бажанського, навіть при найщирішому моєму бажанні, зробити зараз не зможу. Не будучи музикознавцем, не можу проаналізувати її теоретично-музичної частини, а для мотивування моїх власних поглядів спеціально з приводу історії народної української музики, мені бракує часу, хоча взагалі матеріалу для цього є багато. Зрештою, праця Бажанського ще не закінчена, то, може, напишу про неї ширше, якщо шановна редакція не знайде за цей час іншого рецензента.

Ів. Франко.


Примітки

Вперше надруковано: «Українське літературознавство», 1970, вип. 11, с. 112.

Автограф зберігається у Вроцлавській бібліотеці Оссолінеум (рукопис 7700/Н).

Подається за фотокопією автографа (ІЛ. ф. 3, № 1287).

«Kwartalnik historyczny» – польський історичний журнал, заснований 1887 р. Історичним товариством у Львові. Після другої світової війни видавався у Кракові, з 1950 р. – у Варшаві.

Рецензію на працю д-ра Третяка про Шевченка і Міцкевича я вислав ще в березні. – Така рецензія І. Франка у бібліографічних довідниках не зафіксована.

Рецензії на праці кс[ьондза] Бажанського… зробити зараз не зможу. – В журналі «Kwartalnik historyczny» рецензії І. Франка не друкувались. Проте йому належать не друкована за його життя рецензія на дві праці українського композитора, музикознавця і фольклориста Порфирія Івановича Бажанського (1836 – 1920) «История русского церковного пения» (Львів, 1890) та «Малорусский музыкальный народный тон» (Львів, 1891) під заголовком «Музика… та й годі» (див.: Іван Франко. Статті і матеріали, зб. 7. Львів, 1960, с. 28 – 44; «Жовтень», 1960, № 5), а також рецензія «Руська народна музикальна гармонія. Зложив Порфирій Бажанський» за підписом «Нефаховий» (ЛНВ, 1900, т. 12, кн. 11).

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 49, с. 395.