Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

28.05.1893 р. До О. Ф. Франко

Відень

Дорога Оля!

Сповняючи обіцяне, пишу тобі пару слів про вчорашній комерс славістів, на котрім і я був. Були тільки запрошені Ягичем, з-поміж слухачів Ягичевих тільки я і ще один серб, решта самі доктори і приїжджі гості. Були й дві дами хорватки.

Ягич був дуже веселий і говорив пару разів промови. Крім нього, були: проф. Їречек, проф. Краль з Празького університету, багато хорватів. При кінці прийшов проф. Крумбахер з Мюнхена, автор історії візантійської літератури, котрий розмовляв зі мною про Варлаама і Йоасафа і обіцяв прислати мені працю свого товариша Е. Куна про сю тему. Промов було багато, між іншим і мене заставили говорити по-малоруськи. Скінчилося вже по 1 годині вночі.

Посилаю тобі дещо до читання – дві збірочки орієнтальних казок. Ти не лякайся, що велика пака, такі речі тут дешеві, і все коштує 2 г[ульдени] 50 кр[ейцерів]. А купив я їх, діставши від Чарторийської 5 г. за послані їй книжки. Думаю, що ся лектура більше тебе займе, ніж Біблія. А надто придумав я…


Примітки

Вперше надруковано: Франко І. Твори в 20-ти т., К., 1956, т. 20, с. 489.

Кінець листа не зберігся.

Датується за змістом і на підставі попереднього листа до М. П. Драгоманова від 28 травня 1893 р.

Подається за автографом (ІЛ, ф. 3, № 1231).

Кун Ернст (1846 – 1882) – німецький орієнталіст, автор книжки «Barlaam und Joasaph. Eine bibliographisch-literaturgeschichtliche Studie…» (Мюнхен, 1893). Зберігається в бібліотеці І. Франка, № 3580.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 49, с. 402 – 403.