Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

1 пол. 05.1893 р. До К. Беднарського

1 пол. травня 1893 р. Відень Відень Wien, І, Wipplingerstrasse, N 26,
1 St[iege], 4 St[ock], Thür 29

Шановний пане директор!

Посилаю на Ваші руки для п. Паньківського решту моєї статті (І розділ) для «Записок Тов[ариства] ім. Шевч[енка] і прошу через Вас д. Паньківського, щоб звістив мене, чи буде вона друкована ще в сім томі, чи ні? Коли б друкувалася (а вона, як бачите, місця багато не займе), то я просив би непремінно, в інтересі самих «Записок», прислати мені другу коректу і рукопись.

По-друге, я бажав би зробити з сеї статті осібну відбитку в форматі своїх новел і віршів, і в разі, коли б Товариство не схотіло, я візьму кошт на себе.

По-третє, прошу п. Паньківського, щоб сповістив мене, як стоїть діло щодо умови з «Зорею» о набуванні моїх віршів?

По-четверте, се вже до Вас просьба – будьте ласкаві конче поскорити зі складанням дальшого аркуша і прислати мені друковані аркуші 10 і 11. На 12 аркуш скрипту мають, зрештою, шлю Вам ще осьде кавалок і по одержанні коректи вишлю більше. За грішми, коли б Вам їх було треба, удайтеся до Хойнацького.

Прошу Вас дуже зробити те, о чім тут написано, і п. Паньківського прошу відповісти мені якнайшвидше. Кланяюсь низенько.

Іван Франко.


Примітки

Друкується вперше за автографом (ІЛ, ф. 3, № 928).

Кореспондент і дата листа встановлюються за змістом.

Паньківський Кость Федорович (1855 – 1915) – український видавець.

Хойнацький Антін (1862 – ?) – управитель Ставропігійської друкарні у Львові, видавець творів І. Франка.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 49, с. 394 – 395.