Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

24 – 25.04.1893 р. До Василя Лукича

Львів

Дорогий друже!

Моєї книжки «З вершин і низин» 2 вид[ання] вже є готових 7 аркушів, і я надіюсь, що цілість буде готова за півтора місяці. Перше видання давно розійшлося.

Посилаю тобі Руданського «». «» переписати тепер не маю часу; зроблю се аж по повороті з Відня. Натомість посилаю два повістеві фрагменти пок[ійного] Навроцького – надіюсь, що подякуєш мені за них.

Долучую також рукописну заміточку пок. Целевича – роби з нею, що знаєш. Пригадую тобі й свою заміточку про опришківську пісню. Не погорджуй такими замітками, вони додають інтересу газеті і заохочують людей до шукання і надсилання подібних матеріалів. Коли не помістиш, то пришли обі сі замітки на мої руки до Відня (Universität).


Примітки

Вперше надруковано: «Україна», 1927, № 5, с. 105.

Лист незакінчений. На звороті аркуша автографа (ІЛ, ф. 3, № 1123) штамп: «Доручено 26 цвітня 1893. № 109». На ній підставі встановлена орієнтовна дата написання листа.

Подається за автографом (ІЛ, ф. 3, № 1123).

Моєї книжки «З вершин і низин» 2 вид[ання] вже є готових 7 аркушів… – У 1893 р. вийшло друге, доповнене видання збірки «З вершин і низин».

«Ігоря» пере писати тепер не маю часу… – Очевидно, йдеться про переклад С. Руданського «Слова о полку Ігоревім» – «Ігор Сіверський», що був надрукований у журналі «Зоря», 1896, № 15 – 18.

…посилаю два повістеві фрагменти пок[ійного] Навроцького. – В архіві І. Франка зберігаються деякі матеріали В. Навроцького, серед них прозові твори: картинка з школярського життя «Льоня» (ІЛ, ф. 3, № 3541), оповідання без назви (ІЛ, ф. 3, № 3556) та уривок оповідання (ІЛ, ф. 3, № 1952). Тут знаходиться автограф замітки І. Франка під назвою «Повістеві уривки Володимира Навроцького»:

«Між паперами пок. Володимира Навроцького, котрі удалось мені видобути з цісарсько-королівського суду карного у Львові, де вони (в канцелярії покійного вже судії слідчого Крігсайзена) лежали від р. 1876, коли то з причини звісного процесу соціалістичного і у пок. Навроцького зроблена була судова ревізія і забрано чимало всяких паперів, найшлись також брульйони деяких оповідань, позачинених, очевидно, іде в студентських часах. Два обширніші фрагменти, цікаві не тільки як праці заслуженого писателя, але також як документи з життя нашої молодежі гімназіальної і університетської з кінця [18]60-тих років, подаю отсе до відомості ширшої громади. Вони разом з іншими речами покійника, друкованими і недрукованими, повинні були ввійти в другий том збірного видання його творів. Та коли-то той том появиться?» (ІЛ, ф. 3, № 624).

…свою заміточку про опришківську пісню. – Очевидно, йдеться про замітку «Опришок Семен Хотюк» («Зоря», 1893, № 11).

…другий том збірного видання його творів. – Другий том праць В. М. Навроцького виданий не був. Перший том «Твори» вийшов посмертно 1884 р.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 49, с. 392.