Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

12.05.1893 р. До М. П. Драгоманова

Відень Wien, І, Wipplingerstrasse, N 26,
І Stiege, 4 Stock, Thür 29 12/5 93

Вельмишановний добродію!

Картку Вашу дістав уже в Відні, де я вже мало не від тижня. Статтю Вашу вислав П[авли]ку перед від’їздом зі Львова, 8 день тому назад, значить, мусить уже мати її. Примітки Коц[овського] не пропадуть, бо писані на маргінесах статті.

З Тов[ариством] Шев[ченка] Ви добре зробили, хоч вони, може, й не стоїли Вашої відповіді. О кілько я міг догадатися з баламутної балаканини секретаря Паньківського, то думаю, що се він сам на власну руку запросив Вас приступити в члени, а збори, певне, були б Вас не прийняли. Такі речі у нас практикуються, і Ви добре зробили, усунувшись від того concours de scandal.

Я ще не скінчив своєї дисертації. Робота над нею посувається у мене доволі пиняво наперед, а я хотів би ще сього семестра упоратись з усним екзаменом. Не знаю, як воно буде. Працю мою Ягич хвалив дуже перед одним галицьким послом, професором унів[ерситету] (поляком).

Забавна історія вийшла з моєю статейкою про вплив Коллара на русинів. Я ще не написав її (та й матеріалу зібрав, як кіт наплакав), а вже в «Галичанині» появилася замітка, що редакційний комітет альманаху дуже нею невдоволений тому, що вона писана фонетикою, і т. ін. Я вислав спростування.

Віршів моїх готових уже 11 аркушів друку. Всі мої на селі, в Нагуєвичах, так що до Львова не пишіть і не посилайте для мене нічого.

Кланяюсь Вам і Вашій в[исоко]п[оважаній] добродійці.

Ваш Ів. Франко.


Примітки

Вперше надруковано: Матеріали для культурної й громадської історії Західної України, т. 1, Листування І. Франка і М. Драгоманова. К., 1928, с. 415 – 416.

Подається за автографом (ІЛ, ф. 3, № 1438).

Картку Вашу дістав… – Йдеться про листівку М. Драгоманова від 25 квітня 1893 р. (Матеріали, с. 415).

Статтю Вашу вислав Павлику… – Йдеться про статтю «Інтерес галицько-руської літератури».

Віршів моїх готових уже 11 аркушів… – Йдеться про друге видання збірки «З вершин і низин».

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 49, с. 397 – 398.