Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

4.06.1893 р. До М. І. Павлика

Відень 4.VІ 93

Дорогий друже!

«Діла» з листом Коцовського я не бачив. Чи він був противний друкуванню статті, про се я не знаю і, мабуть, нічого про се не писав, а коли писав що в тім роді, то тільки про примітки, котрі показують, що Коц[овський] не годиться з статтею.

Статтю я одержав через пошту від Лукича під кінець апріля. Я пару разів перед тим просив його прислати мені, скоро тільки дістане зі Львова. Целевич умер ок[оло] 20 дек[абря], значить, мусив передати Коц. статтю вчасніше, так що в усякім разі вона пролежала у нього найменше 3 – 4 місяці.

Спасибі Вам, що пригвоздили Лукича за його спростування щодо Арабажина. Можу Вам сказати, що спростування се дав Лукич не з доброї волі, а прямо змушений російськими українцями (киянами), котрі Ар[абажи]на страшенно не люблять із-за різних особистих передряг. І що його з тим усім свинством робити – чорти знають. Аж думати огидливо!

Гратулюю гарної вдачі віча!

Цілую Вас і знайомих.

Іван Франко.

Р. S. Писав мені Хмельн[ицький]. Він уже не в Празі, а в Цюріху. Там за границею також катавасія робиться. Мендельсон агітує за «соціальну революцію в цілі відновлення Польщі в давніх границях». Як Вам се подобається?

Ів. Фр.


Примітки

Друкується вперше за автографом (ІЛ, ф. 3, № 1519).

«Діла» з листом Коцовського я не бачив. – Йдеться про лист В. Коцовського («Діло», 1893, 19 (31) травня), де він писав, що не погоджується з думкою М. Драгоманова про галицькі справи, викладені ним у праці «Інтерес галицько-руської літератури». У листі до М. Драгоманова від 1 червня 1893 р. М. Павлик повідомляв, що Коцовський «признається до авторства заміток про Ваш «Інтерес гал[ицько]-р[уської] літ[ератури]… В «Ділі» подає деякі ближчі дані» (Переписка, т. 7, с. 227).

Спасибі Вам, що пригвоздили Лукича за його спростування щодо Арабажина. – Йдеться про відповідь М. Павлика Василю Лукичу («Народ», 1893, № 10, с. 85) за його критику статті К. Арабажина «Галицко-русское литературно-общественное движение» («Зоря», 1893, № 7). І. Франкові належить рецензія на цю працю К. Арабажина в журналі «Зоря», 1893, № 1.

Гратулюю гарної вдачі віча! – Радикальне віче відбулося у Коломиї 30 травня 1893 р. (див.: «Народ», 1893, № 11, с. 93 – 95).

Мендельсон Станіслав (1858 – 1913) – польський публіцист, учасник польського визвольного руху, організатор соціалістичних гуртків у Польщі.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 49, с. 404.