Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

1.04.1893 р. До М. І. Павлика

Львів 1/IV 93

Дорогий друже!

Посилочку Вашу дістав і відсилаю назад. Лукича письмо не грубе, а зовсім справедливе, і, по-моєму, в такий спосіб не слід було ставитися до «Зорі», як Ви се вчинили, а на § 19 зовсім покликуватися не можна, бо там говориться о простуванні фактів, коли тут ходить о простуванні поглядів Кобринської на нашу програму. Я був би за тим, щоби дати спокій цілій тій справі і не рушити її і в «Народі» (є ж деякі важніші оправи), тим більше, що може вийти така історія, що Кобр[инська] з Ваших же писань і з брошури Ганкевича докаже Вам, що правда по її стороні.

В усякім разі, коли б діло ходило о те, чи порушувати сю справу в «Народі», чи ні, будьте ласкаві, прийняти мій голос против.

Цілую Вас і всіх товаришів.

Ваш Ів. Франко.


Примітки

Вперше надрукувано: «Українське літературознавство», 1970, вип. 10, с. 118 – 119.

Подається за автографом (ІЛ, ф. 3, № 1565).

…тут ходить о простуванні поглядів Кобринської… – Йдеться про погляди Н. Кобринської на програму радикальної партії у жіночому питанні, висловлені нею у приватному листі до Ом. Огоновського, який опублікував його в «Історії літератури руської» («Зоря», 1893, № 4, с. 77).

Цитата з листа Н. Кобринської викликала обурення з боку радикалів. М. Павлик написав з цього приводу «спростування» (ІЛ, ф. 101, № 393, 394), яке мав намір помістити на сторінках журналу «Зоря», спираючись на § 19 закону (статуту) про друк (див. лист М. Павлика до Василя Лукича від 12 березня 1893 р., ІЛ, ф. 61, № 781).

Я був би за тим, щоби дати спокій цілій тій справі і не рушити її в «Народі»… – 4 березня 1893 р. М. Павлик писав І. Франкові, що проти Н. Кобринської «треба спільно запротестувати в «Зорі» і «Народі» (ІЛ, ф. 3, № 1612, с. 645). Але, очевидно, він прислухався до поради І. Франка, і на сторінках журналів «Народ» і «Зоря» питання про погляди Н. Кобринської не порушувалось.

… з брошури Ганкевича… – Йдеться про брошуру «Про жіночу неволю в історичному розвою» Миколи Ганкевича (Львів, 1891).

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 49, с. 388 – 389.