Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Людові вірування на Підгір’ї

Іван Франко

Отся збірка людових вірувань списана різними часами і в різних місцевостях, головно ж в рр. 1880 – 1882 в Нагуєвичах Дрогобицького пов[іту], в Дрогобичі, Коломиї і деяких селах Коломийського пов[іту] і в деяких селах Стрийського пов[іту].

З моїх записок я вибрав тільки те, чого не було в збірці Ф. Колесси, надрукованій вище; ідентичні вірування, занотовані мною, я пропустив. Надто я долучив до своєї збірки декілька вірувань, записаних іншими збирачами на нашім Підгір’ї; при кожнім такім н[оме]рі я зазначую, хто і де записав його. З самої природи річі випливає, що вірування не всюди можуть бути строго відмежовані від звичаїв, бо ж звичай випливає з вірування, а часто буває й так, що якийсь давній звичай, котрого значення в народній пам’яті затратилося, мотивується якимсь новішим або ad hoc прикроєним віруванням.

Систематика в отсій збірці трохи ширша, як у збірці Ф. Колесси, але се тільки через те, що вміщений тут матеріал доторкає трохи ширших кругів народного вірування. Здається, що в обох сих збірках зазначено вже всі важніші поля, на яких проявляє себе народна віра, і ми можемо тільки висловити бажання, щоб якнайбільше збирачів кинулося на се досі у нас майже зовсім занедбане [Виємок творять досить численні праці о. Данила Лепкого, поміщені перед 10 роками в «Зорі» і «Календарі “Просвіти”». Ті праці були б варті нового опубліковання. – [Іван Франко].], а для науки народовідання безмірно важне поле.


Примітки

Вперше надруковано у вид,: Етнографічний збірник. Видає Етнографічна комісія НТШ. – Львів, 1898. – Т. 5. – С. 160 – 218; 244 – 267. Публікація містить: Передмову. – С. 160, за підп: Др. Іван Франко.

Записи народних вірувань. – С. 161 – 218; Систематичний покажчик тем з деякими доповненнями. – С 244 – 261; Пояснення скорочень. – С. 262 – 267.

Франкові записи народних вірувань є, по суті, широкими доповненнями до подібних записів Ф. Колесси: Людові вірування на Підгір’ї / В с. Ходовичах Стрийського повіту списав Філарет Колесса // Етнографічний збірник. Видає Етнографічна комісія НТШ. – Львів, 1898. – Т. 5, – С. 76 – 98. До цієї публікації І. Франко додав передмову на с. 76, за підп: Др. Іван Франка:

«Збірка д. Колесси цікава головно як перша проба систематичного зводу людських вірувань в одній місцевості. Вона не вичерпує теми навіть для тої одної місцевості, та проте дає досить ясне поняття про той комплекс вірувань, що живе в душі нашого народу поза обсягом офіціального християнства. Систематичне впорядкування записок д. Колесси, докопане мною, показує їх багатство в одних, їх люки в інших точках. Додані мною вказівки на аналогічні вірування інших народів не мають претензії на повноту; їх метою було тільки вказати, що, студіюючи ті вірування, не можна держатися думки про їх автохтонність і оригінальність, але треба сягати і вшир, до скарбниці міжнародного добра, і вглиб історичних традицій людської цивілізації».

Систематичний покажчик тем і пояснення скорочень стосуються записів І. Франка та Ф. Колесси.

Подається за першодруком.

Колесса Філарет Михайлович (1871 – 1947) – український фольклорист і музикознавець, академік АН УРСР (від 1929 р.).

Лепкий Данило Хомич (1858-1912) – український письменник і етнограф; священик. Автор багатьох праць про вірування українського народу.

Микола Легкий

Подається за виданням: Франко І.Я. Додаткові томи до зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 2010 р., т. 54, с. 117 – 211.