Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

9.04.1894 р. До М. І. Павлика

Львів 9/4 94

Дорогий друже!

Сьогодні власне пишу Д[рагомано]ву в справі угоди обширний лист і залучую документи, котрі по перечитанні він має прислати Вам з моїми поясненнями. З них побачите, що багато дечого з того, що Ви говорите, справді зроблено (коаліція, не фузія, програма політично-соціальна без етнографії і конфесії, хоча, звісно, резолюція притім остається). Прочитайте, а потім напишіть мені свою думку. Я відповідно до того й поступлю в комітеті і в децемвіраті, котрий перед з’їздом ще раз мусить зібратися.

Щодо 4 точки Д[рагомано]ва, то, звісно, я з нею годжуся і промовляв в тім дусі в комітеті, та що Ви зробите, як вони не годяться на нашу стилізацію? Лишалось мені або виступити зараз і зірвати дальші переговори – а сього я на свою одвічальність не хотів узяти, – або прийняти їх стилізацію з тим застереженням, що чиню се сам і не ручу за те, чи прийме се партія. Я зробив се для того, щоб могти взяти участь в дальших дебатах над програмою практичної діяльності, а тим часом вийшло так, що тісніший комітет, до котрого й мене вибрано, власне прийняв майже в цілості мою програму, т. є. звід головних точок нашої мінімальної програми. Та про се все докладніше переконаєтесь з письма і посилки Д-ва.

Що чувати з «Народом»? Чи прийшли вже петербурзькі капітали?

Цілую Вас.

Ваш Ів. Франко.


Примітки

Вперше надруковано: Переписка Михайла Драгоманова з Михайлом Павликом (1876 – 1895). Зладив і видав Михайло Павлик, Чернівці, т. 8, с. 69.

Подається за першодруком.

Щодо 4 точки Драгоманова… – Мова йде про четвертий пункт запропонованого М. П. Драгомановим проекту програми трьох галицьких партій (див.: «Народ», 1894, с. 69), зміст якого був такий:

«Ідучи до поєднання акції русинів Австро-Угорщини на полі політичнім і економічнім, з’їзд признає кожній руській партії повну волю думок релігійних, етнографічних і літературних і бажає, щоби незбіжна конкуренція партійна велася способами чесними; одвертого літературно-наукового методу і такої ж пропаганди серед народу».

Чи прийшли вже петербурзькі капітали? – Йдеться про гроші від передплатників журналу «Народ» з Росії.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 49, с. 489 – 490.