Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

17.09.1894 р. До Ченека Зібрта

Львів Львів, вул. Глибока, № 7. 17/9 94

Вельмишановний пане доктор!

Власне сьогодні я одержав нову книжку «Českeho Lidu» і в ній побачив опубліковану мою статейку. Щиро дякую Вам за труд перекладу (оскільки, бачу, Ви де в чому ласкаві були доповнити мої зсилки, за що я, розуміється, Вам дуже вдячний) і перепрошаю, що свій текст я написав був по-німецьки. Я писав се в Відні як семінарський реферат для проф. Ягича. Бажаючи видрукувати свою статейку і в «Житі і слові», я прошу Вас прислати мені мій рукопис. Думаю, що се не зробить Вам ніякої трудності.

В V книжці «Житя і слова», котра нині буде Вам вислана, найдете мій реферат о Ваших працях. Думаю, що не візьмете мені за зле тих контраверсій, які я, при всій пошані для Вашої методичності, обширного знання і прекрасного способу писання, позволив собі піднести щодо самої теоретичної основи Ваших праць. Я був би дуже щасливий, коли б тим спонукав Вас висказати свої думки систематично, бо не сумніваюся, що се було би корисне не тільки для Ваших чеських земляків, але і для нас, слов’янських фольклористів, котрі нині, після Вашого Indiculus-a, бачать в Вас одну з оздоб сеї науки у Слов’янщині.

Остаюсь з щирим поважанням.

Ваш Ів. Франко.


Примітки

Вперше надруковано: Літературна спадщина, т. 1, Іван Франко. К., 1956, є, 449 – 450.

Подається за фотокопією автографа (ІЛ, ф. 3, № 1086).

Лист написаний українською мовою в чеській транскрипції.

Автограф зберігається в Літературному архіві Музею національного письменства в Празі.

…побачив опубліковану мою статейку. – Стаття І. Франка «Pověst о Přemyslově kvetouci lišce a pověsti о kvetouci holi» опублікована в журналі «Česky Lid», 1894, т. 4.

Бажаючи видрукувати свою статейку і в «Житі і слові»… – В журналі «Житє і слово» ця стаття не була надрукована.

В V книжці «Житя і слова», котра нині буде Вам вислана, найдете мій реферат по Ваших працях. – Мова йде про вид.: Фольклорні праці д-ра Ченека Зібрта («Жити і слово», 1894, кн. 5).

після Вашого Indiculusа… – Йдеться про працю Ч. Зібрта «Seznam pověr a zvyklosti pohanských z VIII věku (Indiculus superstitionum et paganiarum). Jeho význam pro všeobecnou kulturní historii i pro studium kulturních přežitků v nynějšim lidovém podáni, ze zvláštnim zřetelem k české lidovědě». Прага, 1894. Зберігається в бібліотеці І. Франка, № 1586.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 49, с. 516.