Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

13.09.1894 р. До В. Г. Щурата

Львів Львів, 13/9 94

Дорогий друже!

Даруйте, що так запізнився з відписом на Вашу кореспондентку. Рівночасно з сим листом Ви, чень, дістанете V кн[ижку] «Ж[итя] і сл[ова]», котра дещо трохи запізнилася. Ваш «Роланд», як бачите, прийшов у останній хвилі та й то прийшло його замало, так що я мусив дати половину статті Г. Парі, щоби в сім н[оме]рі не прийшлося завантажувати надто багато. І так я боюсь, що тяжко буде без диспропорції змістити в одній книжці 90 тирад. Ну, та вже дарма!

Жаль, що Ви не підоспіли з Рішпеном до сеї книжки (VI); я дав на початок збірочку перекладів під титулом «Із чужих квітників». Сюди пішли 4 п’єси із Віктора Гюго (мій переклад), 10 із Рамшева (переклад Павла Граба), 1 із Теннісона (мій) і 2 із Ленау (У. Кравченко).

Як побачите із окладки V кн., ми рішилися видавати «Ж. і сл.» далі. З пренумерантами досі стоїть слабо, не знаю, чи є 250, хоч помалу капають і нові. Та все-таки треба би ще зо 100, щоб покрити кошти, значить, дефіцит буде з на 500 г. А з акційним проектом я й не знаю, до кого обернутися. Кому схочеться давати гроші на дефіцит?

Дуже мене тішить, що Ви також узялися до розбору питання про нашу літературну мову. Се справа дуже важна і досі замало дискутована. Чайченко з легкої руки дилетанта порушив більше питань, ніж на них можна відповісти kurz und bündig. Дилетанти першим ділом зупиняються на словах і формах; треба піти далі, розібрати справу наголосу, складні, та не поминаючи тут наших книжок шкільних, особливо граматики Стоцького. Ну, та я думаю, що тут з мого боку не потрібні Вам ніякі вказівки.

На Вашого «Чернеця» я написав маленьку рецензійку, та вона не вмістилася в V кн. і лишилася до VI.

Здоровлю Вас щиро.

Ваш Ів. Франко.


Примітки

Вперше надруковано: Дослідження творчості Івана Франка, с. 243.

Подається за автографом (ІЛ, ф. 3, № 1600).

…4 п’єси із Віктора Гюго… – Йдеться про перекладені І. Франком вірші В. Гюго: «Раз бог-батько й Асмодей», «Сон консерватиста», «Вулкан Момотомбо», «Гриміть, гриміть раз в раз», надруковані в журналі «Житє і слово», 1894, кн. 6.

…10 із Рамшева (переклад Павла Граба)… – Мова йде про перекладені П. Грабовським вірші російського поета Петра Якубовича (1860 – 1911; один з його псевдонімів М. Рамшев): «Конай один…», «Могила», «Зірка», «До матері», «На варті», «Я для тих співаю, хто болить за брата», «До сестри», «Під вовчі заводи пустині», «На смерть Н. К-ої» і «У огонь», надруковані в журналі «Житє і слово», 1894, кн 6.

…1 із Теннісона (мій)… – Йдеться про переклад І. Франка поеми англійського поета А. Теннісона (1809 – 1892) «Святий Симеон Стовпник», надрукованої в журналі «Житє і слово», 1894, кн. 6.

…2 із Ленау (У. Кравченко). – Перекладені У. Кравченко вірші Ленау «Байдуже» і «Пісня про бідну зяблицю» надруковані в журналі «Житє і слово», 1894, кн. 6.

Дуже мене тішить, що Ви також узялися до розбору питання про нашу літературну мову. – Йдеться про статтю В. Щурата «Нова українська і малоруська мова», написану для газети «Діло». Надрукована не була.

Чайченко з легкої руки дилетанта порушив більше питань, ніж на них можна відповісти… – Очевидно, мова йде про статтю Б. Грінченка «Галицькі вірші» («Правда», 1891, т. 3 – 4, № 8 – 10), якою розпочалася широка дискусія про шляхи розвитку української літературної мови. В процесі цієї дискусії виступили І. Франко (стаття «Говоримо на вовка, скажімо і за вовка»), А. Кримський, І. Верхратський та ін.

Стоцький – Є. О. Смаль-Стоцький.

На Вашого «Чернеця» я написав маленьку рецензійку. – Йдеться про рецензію І. Франка на статтю В. Щурата «Замітки до поеми Т. Шевченка «Чернець», надруковану в газеті «Діло», 1894, 27 червня (10 липня), 30 червня (12 липня), 1 (13) липня, 2 (14) липня, 4 (16) липня, 6 (18) липня. Рецензія І. Франка була надрукована в журналі «Житє і слово», 1894, кн. 6.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 49, с. 513 – 514.