Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

11.09.1894 р. До М. І. Павлика

Львів 11/9 94

Дорогий друже!

Відсила[ю] Вам книжку почтову. Шлю рівночасно 2 екз[емпляри] «Читалень». Скільки екземплярів є ще у мене, не можу наразі знати, бо треба би розбивати великі паки в пивниці, а на те тепер нема часу. За 1 екз. пришліть мені «Про рай і поступ». Грабовському треба, мабуть, слати в конверті – вишлю.

Останній «Народ» інтересний. Ваша стаття дуже добра.

Для слід[уючого] номера я пришлю про виставу і віче мазурське.

Трильовський написав мені монументальний лист з поводу відкликання віча, де говорить між іншим, що коломийці, так само як і він, злі на мене за ніби самовільне поступлення. Тим часом я зробив се після умови з Дан[иловичем], Гарас[имовичем] і Сандом[ирським] і то аж тоді, коли переконався, що ані залу, ані нічлігу на той день не мож буде дістати, а надто, коли Трил[ьовський] сам на власну руку оголосив в «Ділі», буцімто «Нар[одна] воля» скликає віче на 16, що, очевидно, було неправдою. Прошу мені написати, як справа стоїть, а то справді можна одуріти.

Ваш Ів. Франко.


Примітки

Друкується вперше за автографом (ІЛ, ф. 3, № 1546).

Шлю рівночасно 2 екземпляри «Читалень». – Йдеться про вид.: Павлик М. Про русько-українські народні читальні, ч. 1. Львів, 1887.

…пришліть мені «Про рай і поступ». – Мова йде про працю М. П. Драгоманова «Про рай і поступ», що друкувалася в журналі «Народ», 1894, № 6 – 12.

Грабовському треба, мабуть, слати в конверті… – Йдеться про посилку П. Грабовському видань: Павлик М. Про русько-українські народні читальні. Львів, 1887; Драгоманов М. Австро-руські спомини (1867 – 1877). Львів, 1889 – 1892. З проханням про ці книжки П. Грабовський звертався до М. Павлика (див.: Грабовський П. Зібр. творів у 3-х т., т. 3. К., 1960, с. 212).

Ваша стаття дуже добра. – Йдеться, очевидно, про статтю М. Павлика «Месія чи антихрист?» («Народ», 1894, № 15) або про статтю «Пан намісник і руські посли» («Народ», 1894, № 15).

Для слідуючого номера я пришлю про виставу і віче мазурське. – Йдеться про кореспонденцію І. Франка «(Вистава. Русини і поляки. З’їзди і торжества. Віче мазурське)», надруковану в журналі «Народ», 1894, № 16, у рубриці «Сучасна хроніка».

Трильовський написав мені монументальний лист з поводу відкликання віча… – Див. лист К. Трильовського до І. Франка від 6 вересня 1894 р. (ІЛ, ф. 3, № 1634, с. 547 – 554).

…Трильовський сам на власну руку оголосив в «Ділі»… – Мається на увазі повідомлення про скликання віча «Народної волі», надруковане в газеті «Діло» (1894, 16(28) серпня) в рубриці «Новинки».

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 49, с. 510 – 511.