Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

7.05.1894 р. До А. Ю. Кримського

Львів Львів, дня 7/5 94

Дорогий друже!

Даруйте, що так опізнився з листом до Вас. Свята були, то я з дітьми виїжджав трохи на село, а крім того, роботи всякої по горло. Чай одержали – спасибі!

Щодо «Отчетов», то 19-тий, де є стаття Тихонравова, я вже случайно дістав, так що потребував би тільки 21, де є стаття Потебні. Не знаю, чи не робитиме Глазунов якого клопоту з тим, що замовлено книгу, а не беруть? Лист з фотографією (рекомендований) дістав. З кліше ще маємо час, та, може, я дам його зробити до Праги, а при тім у мене з передплатою на «Ж[итє] і сл[ово]» так крухо, що совісно якось позволити собі на таку розкіш, як додавання портретів.

Щодо Ваших творів, то я 13 н[ового] с[тилю] мая буду в Коломиї і розвідаю, що там з ними діється, а коли можна, то переберу їх сюди, де вони, надіюсь, швидко дійдуть до кінця. Може б, удалося заодно пришпилити до них і «Сироту Захарка».

Не знаю, чи не міг би я потрудити Вас ще деякими книжними ділами. Мені конче треба видання «Палеї», зробленого учениками Тихонравова. Я видів колись першу його частину в Відні, – тепер, надіюсь, воно вийшло вже ціле. Я найшов тут доволі давній список «Палеї» (м[абуть], XV в.) і бажав би зладити спеціальну студію про сей пам’ятник.

Друга річ: хотілось би мати «Хождение игумена Даниила». У мене є перша його частина, видання «Палестинского сборника» (Спб., 1883), вип[уск] 3. Так от чи не могли б Ви добути мені дальший випуск того «Сборника», де є кінець «Дан[иила] Паломника»? Се, мабуть, видання не дуже дороге.

Врешті дуже б мені потрібно було найповнішого видання «Истории русс[кой] слов[есности]» Галахова, бодай тих томів, що говорять про літературу до часів Катерини. У нас у Львові є тільки 2 прим[ірники] тої історії: у Петрушевича та у Коцовського. Петр[ушевич] нікому не зичить, а з Коц[овським] я тепер не на приязній стопі, так що конче хотілось би мати книгу самому. Гроші за всі три оті видання я повернув би чи Вам прямо, чи даючи їх на друк Ваших творів.

Сими днями вислано Вам у конверті 3 н[омери] «Ж[итя] і сл[ова]», а сьогодні шлю в Політехнічний муз[ей]. 4 н[омер] вже друкується. Будьте ласкаві поспішитись з присилкою дальшої статті про Румянцевський музей, щоб не було задержки. Тільки благаю Вас, придивіться трохи до правопису, уживаного в «Житі і слові», і підладжуйтесь до нього, а то я трохи не осліп, поправляючи Ваш скрипт, та й після того коректура ще була дуже велика. Сааді я даю кінець зараз сьогодні, після Едіпа.

Може б, могли зладити один епізод Фірдоусі для 6 кн[ижки] «Ж. і сл.»? «Роланд» і «Едіп» скінчаться в 5 книжці.

У мене є ще Ваша статейка про Гафіза з виїмками з його віршів. Може, можна її пустити в 5 кн.?

Та невже-таки в «Исто[рии] лит[ературы]» Корша-Кирпичникова перської і т. д. літератури зовсім нема? Я виписував се діло і маю всі (здається) його випуски, а сеї партії справді нема. Та отсе в останнім випуску находжу покажчик, а в нім показано III т., ч. 2, і в ній усіх отих авторів. Розвідайтесь, будьте ласка, чи вийшла 2 ч. III тому, а коли ні, то що се за містифікація з покажчиком? Та ні, вона мусила вийти, бо в покажчику вказано сторони, і все.

Цілую Вас щиро.

Ваш Ів. Франко.


Примітки

Вперше надруковано: Франко І. Твори в 20-ти т., К., 1956, т. 20, с. 514 – 515.

Подається за автографом (ІЛ, ф. 3, № 65).

Щодо «Отчетов», то 19-тий, де є стаття Тихонравова, я вже случайно дістав… – Див. примітку до листа 313.

…потребував би тільки 21, де є стаття Потебні. – Див. примітку до листа 313.

Щодо Ваших творів… – Мається на увазі збірка оповідань А. Кримського «Повістки та ескізи з українського життя», Коломия – Львів, 1895.

Мені конче треба видання «Палеї», зробленого учениками Тихонравова. – Йдеться про «Палею толковую по списку, сделанному в г. Коломне в 1406 г.», упорядковану учнями М. С. Тихонравова і видану у Москві 1892 р. (перший випуск). «Палея» – книга, в якій викладаються події, описані в Старому завіті, із вставками з апокрифів.

Я найшов тут доволі давній список «Палеї» (м[а]б[уть] XV в.)… – Мова йде про так звану «Крехівську Палею», рукопис якої зберігався в бібліотеці Крехівського монастиря. Вперше опис збірника І. Франка подає у виданні: Апокрифи і легенди з українських рукописів. Львів, 1896, т. 1, с. 48.

«Хождение игумена Даниила» – твір Даниїла Паломника, староруського письменника кінця 11 – початку 12 ст., ігумена (можливо, Чернігівського) монастиря, в якому описано подорож автора до Палестини (бл. 1106 – 1108).

«Палестинский сборник» («Православный палестинский сборник») – видання, яке виходило о Петербурзі з 1881 р. окремими випусками або двічі на рік.

чи не могли б Ви добути мені дальший випуск того «Сборника», де є кінець «Даниила Паломника»? – на кінець твору «Житие и хождение Данила, руския земли игумена» під редакцією Веневітінова вміщений в 9-му випуску «Православного палестинского сборника», Спб., 1885 р.

…мені потрібно було найповнішого видання «Истории русс[кой] слов[есности)» Галахова… – Йдеться про тритомну «Историю русской словесности древней и новой» А. Галахова (М., 1894). Зберігається в бібліотеці I. Франка, № 1296 – 1298.

Та невже-таки в «Истории литературы» Корша-Кирпичникова перської і т. д. літератури зовсім нема? – У п’ятитомному виданні «Всеобщая история литературы» В. Корша та О. Кирпичникова статті про перську літературу немає. Згадані Франком покажчики стосуються статті російського тюрколога В. Д. Смирнова (1846 – 1922) «Очерк истории турецкой литературы», яка була вміщена в т. 4 даного видання (Спб., 1892, с. 425 – 554).

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 49, с. 496 – 498.