Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

25.09.1894 р. До А. Ю. Кримського

Львів Львів, 25/9 94

Дорогий друже!

Жду не діждуся від Вас якої-небудь звістки та посилки рукописів. Шоста книжка вже друкується. Напишіть, будьте ласкаві, чи Ви одержали кн[ижку) V, далі послані мною в Звенигородку том Галахова і 1 випуск Корша-Кирпичникова? Та поперед усього напишіть про своє здоров’я, як Ви себе чуєте на силах і над чим працюєте?

Не можете собі уявити, як нетерпеливо дожидаю я Вашого Фірдоусі. Не забувайте, що через місяць його треба буде вже зачати друкувати.

Як бачите з окладки V кн., ми рішилися продовжити життя «Ж[итя] і сл[ова]» ще на один рік. Сей рік закінчимо дефіцитом – се вже так і бог приказав, та все-таки пренумерантів набралося около 260 – компанійка невеличка та така, що можна для неї і ризикувати тих пару сот гульденів. Побачимо, чи в другім році ся компанійка приросте, чи дотеперішнім галицьким звичаєм змаліє. Я рад би оживити зміст «Ж. і сл.», та при наших слабих силах се доволі тяжко. Особливо мені бажалось би розширити відділ критики та рефератів із книжок та часописів, та власне для сього найтяжче знайти помічників.

Чи Ви тепер сидите в Москві і можете добувати для «Ж. і сл.» деякі виписки із Рум[янцевського] муз[ею]? Особливо пожадані були б кореспонденції наших письменників, для котрих я завсігди зможу найти місце.

Коли б Ви думали на слід[уючий] рік пренумерувати «Ж. і сл.», то прошу Вас не присилати грошей. Мені треба буде знов деяких книжок, котрі я Вас попрошу закупити і вислати мені. Наразі я просив би Вас роздобути для мене Буслаева «Историческую грамматику русского языка». Книжка тепер без вартості, та мені потрібно її до зарізу – і не для себе, а для другого чоловічка, у котрого я колись позичив її, котрому віддав її, та він тепер твердить, що не одержав, і задля неї робить велику історію. Якби Ви роздобули мені сю книгу, то зробили б мені велику прислугу.

Просив би я Вас написати мені для VI кн. дещо до рубрики критики або нових книжок, та не знаю, чи в пору Вам буде моя просьба. Мені хотілось би подати оцінку віршів Чайченка. Мені вони en general не сподобалися, а дещо, як, прим., «Хома Макогін», я вважаю прямо скандальним. Та я не хочу сам писати про сю книжку, щоб не сказано, що я маю гнів до автора і для того дивлюсь на нього присторонно. Чи хотіли б Ви написати критику? Моєю думкою не потребуєте в’язатися. Я прийму і з найбільшими похвалами, коли тільки річ буде мотивована, а не голословна.

Також хотів я Вас просити – хоч для VI, хоч для І кн. о реферат із дотеперішніх річників «Этнографич[еского] обоз[рения]», зладжений вроді тих, які у нас були про «Wisłu», «By[zantinische] Zeitsch[rift]» та праці Зібрта. З огляду на багатство змісту сього часопису і багатство матеріалів власне українських Ви можете розписатися ширше, на аркуш або й на 2 арк[уші] друку, подавати докладніше зміст праць, особливо таких, що відносяться до України, писати взагалі так, щоб о виданні мали поняття люди, що не бачать його на очі. Такий реферат був би для нас дуже пожаданий, а тут його зробити не можемо, не маючи «Этн. обозр.» під рукою.

Чи редакція «Этн. обоз.» не хотіла б мінятися за «Ж. і сл.» своїм виданням? В такім разі я вислав би їй комплект 1894 р. за її комплект з того ж року. З давніших років («Этн. об.») у мене є тільки рік 3-й, кн. VIII і рік 4-й, кн. XII. Про скомплектування сього цінного видання поки що нема ані мови, бо се вимагало б багато грошей, котрих у мене дасть біг.

Я кінчу, власне, друкувати свою працю про Івана Вишенського. Праця доволі обширна, 16 аркушів друку. Коли б Ви хотіли мати її, то напишіть, а я висилатиму Вам у конвертах. Я дуже рад би почути суд про неї Ваш і декого з московських учених.

На сьому кінчу і щиро поздоровляю Вас.

Ваш Ів. Франко.


Примітки

Вперше надруковано: Твори, і. 20, с. 523 – 525.

Подається за автографом (ІЛ, ф. 3, № 68).

…том Галахова і 1 випуск Корша-Кирпичникова? – Ці праці з історії російської літератури Сули надіслані А. Кримським на прохання І. Франка з Москви (див. примітку до листа 321).

…Буслаева «Историческую грамматику русского языка». – Йдеться про працю Ф. Буслаева «Опыт исторической грамматики русского языка», ч. 1 – 2, М., 1858.

Мені хотілось би подати оцінку віршів Чайченка. – Рецензія на збірку віршів В. Грінченка «Під хмарним небом» (Львів, 1893) у журналі «Житє і слово» не була надрукована. 1894 р. з’явилася рецензія на це видання о журналі «Зоря»: «Лукич Василь (Левицький В.). Поезії Василя Чайченка «Під хмарним небом» («Зоря», 1894, № 11).

…хотів я вас просити… о реферат. – Мова йде про статтю Леона Василевського «Польський фольклорний журнал «Wisła» та статтю І. Франка «Візантійська література» («Житє і слово», 1894, кн. 2), а також про статтю І. Франка «Фольклорні праці д-ра Ченека Зібрта» («Житє і слово», 1894, кн. 5). Реферат А. Кримського про «Этнографическое обозрение» в журналі «Житє і слово» не друкувався.

…свою працю про Івана Вишенського. – Йдеться про вид.: Іван Вишенський і його твори. Львів, 1895.

Я дуже рад би почути суд про неї Ваш… – Рецензія А. Кримського на працю І. Франка була надрукована в журналі «Киевская старина», 1895, кн. 9, с. 211 – 247; кн. 10, с. 1 – 47, під заголовком «Иоанн Вышенский, его жизнь и сочинения».

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 49, с. 518 – 519.