Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Кін. 09.1894 р. До М. I. Павлика

Кін. вересня 1894 р. Львів

Дорогий друже!

«Рай і поступ» одержав. Шлю кінець хроніки – даруйте, може, трохи опізнився, але не було способу швидше написати. Долучую плакат парцеляційний Сюдака в Нагуєвичах. Ступниця граничить з Нагуєвичами. Варто би, якби наші люди покупили там парцелі. Будьте ласкаві оголосити се в «Хліборобі».

Цілую Вас.

Ваш Ів. Франко.


Примітки

Друкується вперше за автографом (ІЛ, ф. 3, № 1541).

Датується орієнтовно кінцем вересня 1894 р. за часом публікації в журналі «Народ» кореспонденцій І. Франка, про які йде мова в листівці.

Шлю кінець хроніки… – Йдеться про кореспонденцію І. Франка: «Русини в суді: Шухевич contra Луцик і др., К. Левицький contra Авдиковський і Гуляй», що друкувалася в журналі «Народ», 1894 р., № 18, у рубриці «Сучасна хроніка».

Долучую пакет парцеляційний Сюдака в Нагуєвичах. – Мова йде про продаж землі в с. Нагуєвичах поміщиком Щасним Сюдаком. І. Франко, очевидно, вважаючи умови продажу землі вигідними для селян, бажав якомога ширше сповістити про це. На його прохання М. Павлик дав оголошення в журналі «Хлібороб» під назвою «Продаж землі» (див.: «Хлібороб», 1894, № 14, 15 і 16).

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 49, с. 520.