Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

14.05.1894 р. До М. І. Павлика

Львів 14/5 94

Дорогий друже!

Рівночасно з отсим листом шлю листи до Даниловича і до Др[агомано]ва, в котрих промовляю за конечністю реорганізації, а властиво, консолідації нашої партії. Думаю, що се конечне.

Романчуківська акція угодова занехана, тепер Нар[одна] рада почне нову акцію, до котрої партія радикальна мусить стати міцна і сконсолідована так, щоб ніхто не міг її зігнорувати. Вся трагікомічна історія з попередньою акцією не викликає в мене ані крихти жалю. Може, воно й ліпше так сталося, а тепер буде можна розпочати діло experientia voctis, міцнішими і певнішими руками.

Я щодо своєї особи, звісно, лишуся також при тій науці, яку виніс із сеї трагікомедії: не мішатися в політику, до котрої у мене нема нервів, а сидіти при літературі і науці. От тим-то я мушу стояти при своїй резигнації з голови «Нар[одної] волі», не думаючи, впрочім, щоб се могло партії ані товариству так пошкодити, як пише Дан[илович].

Сими днями був у мене Гарматій з Купчинець і передав для Вас 2 гульд[ени] на «Народ» а 1 г. на «Хлібороб». Гроші ті, ураз із рештою одержаних від Хойн[ацького] (разом 7 гульденів), вишлю Вам завтра.

Даруйте, що не пишу нічого до «Народу», але, їй-богу, не маю ані хвилиночки часу. Про збори Нар. ради можете і Ви написати по тим справозданням, які були в газетах.

Цілую Вас.

Ваш Ів. Франко.


Примітки

Друкується вперше за автографом (ІЛ, ф. 3, № 1544).

…як пише Данилович – йдеться про лист від 26 квітня 1894 р. (ІЛ, ф. 3, № 1622. с. 321 – 326).

Гарматій Лука (1866 – 1924) – учитель, культурно-просвітний діяч у Галичині.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 49, с. 502.