Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

3. Іван Наумович – семінарський рабин

Іван Франко

Нав’язуючи до повищого оповідання д. Стоковського, ми подаємо віршовану промову Ів. Наумовича, виголошену при аналогічній оказії, мабуть, в р. 1847. З усього видно, що власне йому довелось грати роль такого кандидата і бути вибраним на рабина; сю гідність, сполучену з фахом роблення обойчиків для питомців, він справляв цілий рік. З того року походять, крім нижче надрукованої, ще дві його вірші, уложені польсько-жидівським жаргоном. Текст їх, що зберігся між паперами о. дек[ана] Івана Озаркевича в Болехові і був переданий д. Остапові Терлецькому, переданий нам сим шан[овним] товаришем до опубліковання. Рукописі о. Озаркевича не мають дати. Та, котру нижче передруковуємо, зложена з 4 карток (2 пів-аркушів), зложених в 4-о і незшитих; стор. 1 містить титул, стор 2 і 8 порожні; папір пожовклий, письмо поруділе, мабуть-таки, ще з 1840-вих років, хоча рукопис захований зовсім добре.


Примітки

Вперше надруковано в журн. Житє і слово, 1895 р., т. 3, кн. 1, с. 117, за підп. І. Ф.

Подається за першодруком,

На в’язуючи до повищого оповідання д. Стоковського… – Йдеться про оповідання, вміщене у статті І. Франка «Матеріяли і уваги до історії австро-руського відродження 1772 – 1848: 2. Об’яви русько-польського братання 1842 р.» (Житє і слово. – 1895. – Т. 3. – Кн. 1 – С. 114-116).

…подаємо віршовану промову Ів. Наумовича… – Йдеться про «Mowa żydowska starozakonnego rabina», опубліковану в журналі «Житє і слово» (1895 р., т. 3, кн. 1, с. 117 – 120).

Микола Легкий

Подається за виданням: Франко І.Я. Додаткові томи до зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 2008 р., т. 53, с. 532 – 533.