Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

12. Лист М. Шашкевича до брата Антона

Іван Франко

Між рукописами, що лишилися по пок[ійному] Григорію Шашкевичу, раднику міністеріальнім і каноніку капітули перемиської, і зберігаються у його внучки, пані Тереси Никоровичевої в Перемишлі, находиться також один автограф Маркіяна Шашкевича, а власне слідуючий його лист до брата Антона.

Лист сей не має ані дати, ані підпису, написаний на піваркуші звичайного грубого сірого паперу, зложенім в четверку; адреса не заховалася. Лист сей писаний польською мовою і відноситься до справ чисто родинних, та проте здається нам важним для характеристики поета і його відносин до своєї рідні.

З листа сього віє певний сум, та заразом бачимо, що писав його чоловік хоч побитий долею, та незломаний у своїх чуттях синівської любові для матері, чесності та правості в відношенні до людей. О кілько знаємо з родинної традиції, причиною написання сього листа було те, що брат Маркіянів Антін, котрому не велося в гімназії і котрий через те причинював матері багато гризоти, вкінці покинув школу і пристав до війська в початку 1839 р. Маркіян отсим листом кликав його, щоби вернув назад, та Антін не послухав сеї ради, лишився при війську і дослужився ранги капітана.

Друкуючи сей лист, складаю щире спасибі теперішній його властительці, В[исоко]п[оважаній] пані Т. Никоровичевій, за ласкавий дозвіл зняти з нього копію і за уділені мені пояснення.


Примітки

Вперше надруковано в журн.: Житє і слово. – 1896. – Т. 5. – Кн. 1. – С. 29 – 30, за підп.: Др. Ів. Франко.

Під рубрикою «Матеріали і уваги до історії австро-руського відродження 1772 – 1848 [рр.]» у журналі «Житє і слово» свої дослідження й матеріали друкували різні автори (І. Франко, І. О. Левицький, К. Устияиович). № І («Об’яви русько-польського антагонізму 1831 р.») і II («Об’яви русько-польського братання 1842 р.») увійшли до Зібрання творів у 50 томах (29, 403 – 410). №№ III – «Іван Наумович – семінарський рабин», V – «Зразок угро-руського мадяро- і москвофільства з початку XIX в.», XI – «Інструкція» К. Ценглевича подано у 53 додатковому томі. №№ IV, VI, VII, VIII не належать І. Франкові.

Подається за першодруком.

Шашкевич Григорій (1809 – 1888) – український галицький громадсько-політичним і церковний діяч, греко-католицький священик, посол до австрійського парламенту і галицького сейму, автор однієї з перших граматик української мови для народних шкіл (1862).

Микола Легкий

Подається за виданням: Франко І.Я. Додаткові томи до зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 2010 р., т. 54, с. 17 – 18.