Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Вибір із старогрецьких поетів

Переклад Івана Франка


Примітки

Вперше надруковано у кн.: «Літературна спадщина. Т. 2. Іван Франко», с. 138 – 326.

Подається за автографом № 414.

Над антологією «Вибір із старогрецьких поетів» І. Франко працював з 12 травня по 12 серпня 1915 року. В архіві письменника зберігаються тексти 232 перекладів і переспівів, зокрема одна народна пісня і тринадцять поезій безіменних авторів – всього перекладено близько 7000 поетичних рядків. Хоча завершити впорядкування антології І. Франко не встиг, вона і на сьогодні має виняткову цінність, оскільки знайомить українського читача з багатством давньогрецької лірики.

У передмові до своєї антології І. Франко пише, що при перекладі він користувався виданням: Griechische Anthologie, Metrisch Übersetzt von Dr. W. E. Weber und Dr. Q. Thudichum. Stuttgart, Verlag der Weßlerschen Buchandlung, 1838 – 1858. (ІЛ, № 3437, 3438).

Крім згаданої у передмові, він користувався німецькими збірками: Griechische Gedichte, Auswahl der besten deutschen Übersetzungen, Hiedelberg, Verlag von Wangel und Schmitt, 1850 (ІЛ, № 3177); Griechische Lyriker, Übersetzt von Jakob Mählo, Leipzig, Verlag des Bibliographischen Instituts (ІЛ, № 207), а також французькою прозовою збіркою: Poetes Moralistes de la Grece, Paris, Garnier Freres Libraires-Editeurs (ІЛ, № 4332).

Крім того, частину перекладів І. Франко, як він сам зазначає, робив з Атенаєвих «Дейпнософістів». Йдеться про грецького прозаїка Афінся (III ст. н. е.), автора компілятивного твору енциклопедичного змісту в 15 книгах, де наведені й окремі поетичні тексти.

І. Франко також широко користувався науковою літературою. Частково ця література зберігається в його бібліотеці, іноді з власноручними помітками.

Подається за виданням: Франко І.Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1977 р., т. 9, с. 112 – 386.