Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Два столівники

Іван Франко

1

Шибка брязнула

І збилася,

В вікно газдиня

Дивилася.

Кулька свиснула

І впилася,

За грудь газдиня

Вхопилася.

При ній дитина

Дивилася,

Як мати на землю

Звалилася.

2

Ідуть селом два москалі,

Оба молодії,

До газдині обідати –

В рожевій надії.

З перелазу глип у вікна –

А в вікні газдиня,

В верхню шибку виглядає,

А в спідній – дитина.

Ворухнувся у москаля

В серці дух ревнивий,

Бо був йому завадою

Хлопчик чорнобривий.

Перший солдат

Вот убью того ребёнка!

Ведь плёвое дело!..

А тогда уж на хозяйку

Поналяжем смело.

Другий солдат

Пари держать, что не убьёшь,

И что вдруг нагрело?

Ведь несчастен ты на руку,

Испортишь всё дело.

Перший солдат

Парі держать!

Прицілився…

Я того не вчиню…

Стрілив з кріса у віконце

Й потрапив газдиню.

Другий солдат

Вот и попал! Я так и знал!

Экую машину!

Перший солдат

Эх, счастия нет у меня

Ни на горошину.

Другий солдат

А вот я не оплошаю.

І в тую ж хвилину

Цілив, стрілив у віконце

Й застрілив дитину.

Написано д[ня] 21 січня 1916 р.


Примітки

Твір із рукописної спадщини І. Франка, досі в повному обсязі не друкувався.

Збереглися два автографи та вирізка з газети 1916 р., де був надрукований фрагмент твору.

Подаємо тут, у коментарях, текст першого (більш раннього) автографа – ф. 3, № 232, с. 215 – 216, в якому твір має назву «Два гості».

І

Ой брязнула шибка

І збилася;

Се в вікно ґаздиня

Дивилася.

Ой свиснула кулька.

Не злилася,

А ґаздиня кров’ю

Залилася.

На лаві дитина

Дивилася,

Як мама додолу

Звалилася.

II

На подвір’ю два солдати,

Оба молодії,

Йшли до неї обідати,

Повнії надії.

Перший:

Вот убью того ребёнка,

И не помешает, –

Пусть не его, но меня

Она потешает.

Другий:

Пари держать, что не убьёшь!

И что так нагрело?

Ведь несчастен ты на руку,

Испортишь всё дело.

Перший:

Пари держать!

І вистрілив,

І убив газдиню.

Эка попал! Вот и двинул

Какую машину!

Другий:

Я так и знал, что страм будет.

І в сюю ж хвилину

Він вистрілив крізь віконце

І убив дитину.

Датування цього автографа: Д[ня] 2 / XII 1915.

У львівській газеті «Українське слово», 1916, ч. 8 (177), четвер, 6 січня, с. 2, під заголовком «Воєнна картинка» було видрукувано фрагмент цього твору, що відповідає його першому розділові (зі зміною у рядку 2: «І збилася» на «Ой збилася»). Підп.: Іван Франко.

Вирізка з газети зберігається в архіві Франка (ф. 3, № 242), містить правку рукою автора, а саме: закреслено заголовок «Воєнна картинка», натомість написано: «Два столівники на селі».

21 січня 1916 р. поет завершив новий варіант твору, озаглавлений «Два столівники», він міститься в тому ж рукопису № 232 на с. 223 – 224 (його подаємо в основній частині тексту).

Три перших строфи цього твору неодноразово передруковувалися й пізніше. І 20-томник (т. 13), і за ним 50-томник (т. 3) містили в основному тексті фрагмент, друкований «Українським словом», а в примітках подавали пізніший варіант цих же трьох строф (завершений 21 січня 1916 р.). Всі ці фрагменти подавалися без заголовка. Також уривок – три строфи із пізнішого варіанта – подано у вид.: Франко І. Вибрані твори: У 3 т. – Дрогобич, 2005. – Т. 1.

Заголовок «Три столівники на селі», зазначений у вирізці із газети, де містився першодрук фрагмента, міг бути вписаний автором і пізніше дня, яким датований новий варіант твору. Проте обираючи текст пізнішого часу як основний, не вважаємо за можливе змінювати заголовок при ньому.

В повному обсязі твір публікується вперше, за вказаним пізнішим автографом: ф. 3, № 232, с. 223 – 224.

Микола Бондар

Подається за виданням: Франко І.Я. Додаткові томи до зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 2008 р., т. 52, с. 298 – 299.