Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

З великої війни

Іван Франко

19 – 20/VIII [1915]


Примітки

Вперше надруковано в газ.: Діло. – 1915. – Ч. 90 (8849) – 10. XI (28. X ст.ст.). – С. 1 – 2; Ч. 91 (8850). – 11. XI (29. X ст.ст.). – С. 1 – 2. У першодруку твір датовано: 19 – 20 / VIII 1915.

Зберігся автограф твору (ф. 3, № 233, арк. 129 – 131). У наявному автографі заголовок відсутній, відсутній поділ на розділи, датування: 20. VIII (без зазначення року).

Супроти наявного автографа у першодрукові наявні окремі зміни: вилучення одних строф та видрукування інших, в автографі відсутніх. Вказуємо їх за текстом (контамінованим), поданим у нашому томі. Так, у першодруку пропущено строфи 5 (починається рядком «А потім ради та роти…»), 7 (починається рядком «А за ними херувими…»), 9 (починається рядком «А в повітрі, мов незримі…»), строфа 8 міститься після строфи 11. У розділі третьому в першодруку у прикінцевій частині вилучено 15 рядків – від «Запір, задуху, біль у животі…» до «Та й та без соли, мов траву» включно, ą також 4 останніх рядки розділу. Натомість у першодрукові є 6 строф, які відсутні в автографі, це строфи 14 – 19 тексту, поданого в нашому томі (від рядка «Жовтий ось, мов яєчня…» до рядка «Все за гроші, nota bene» включно).

…Бамкають, мов дзвони нові…– Замість цього рядка в автографі був рядок (закреслено): «Інші грають, як в обнові».

…Тай то без соли, мов траву! – Перед цим рядком в автографі був рядок (закреслено): «Та деколи з знайомим рандеву».

…За ним солдати, знай, тіснили… – У першодруку: «За ним солдати, служить скорі», наведений рядок римується з останнім словом строфи.

…Та моментально зупинились… – У першодруку: «Та на хвилину зупинилась».

Характер різночитань наявного автографа та першодруку дозволяє висловити припущення, що редакція мала у своєму розпорядженні рукопис (автограф чи список) інший, ніж той, що міститься у папці № 233. Важливою ознакою того, невідомого нам на сьогодні, рукопису є наявність у ньому зазначеного вже фрагмента поетичного тексту, який в автографі № 233 відсутній.

Подаючи текст твору в даному томі, беремо за основу наявний автограф (№ 233), членуючи його на розділи (в основному за схемою першодруку) та доповнюючи шістьма строфами, що містяться в першодруку.

Микола Бондар

Подається за виданням: Франко І.Я. Додаткові томи до зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 2008 р., т. 52, с. 212 – 219.