Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Інвазія

Іван Франко

«Несемо вам, чого у нас так много –

Великих слів, військ, амуніції,

Кличів всесвітніх і амбіції» –

«І більш нічого?»

«Нічого? Де там! Ви ще не видали

Такого сала, сахару, як в нас,

Невідомі такії вам скандали» –

«Та в добрий час!»

«Авжеж, авжеж! Відвідаєте Тотьму,

І Томськ, і Омськ, Іркутськ, Якутськ, Валдай,

І розкіш острогів, тайги спасенну потьму» –

«Бог дай, Бог дай!»

«Да так і слєд. Ми, бач, на теє й православні,

Щоб вас від іга римського спасать.

Адже папісти ви, враги Христові явні» –

«Будем гадать!»

«Овва! Никак? У нас, брат, все порядок,

У нас простори й генералів тьма,

Ви ж що таке? І назви вам нема» –

«Данилів спадок».

«Данила? Не слыхал об этом никогда.

А вы мазепинцы, вот это дело верно.

Вот с этим справимся мы круто, господа!»

«Живем мізерно».

«Отсе нам відомо віддавна, то й везем

Рублів до вас несосвітенну силу –

Бумажкі новия. А що за них знайдем?»

«Хіба могилу».

19.IX.1915


Примітки

Вперше надруковано в газ.: Діло. – 1915. – Ч. 72 (8831). 23 (10 ст.ст.). X. – С.1.

Автограф не зберігся.

Подається за першодруком.

…Відвідаєте Тотьму… – Тотьма, Томськ, Омськ, Іркутськ, Якутськ, Валдай – місця заслання політично неблагонадійних у Російській імперії.

«Данилів спадок» – Данило – князь, згодом король Данило Галицький.

Ярослава Мельник

Подається за виданням: Франко І.Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1979 р., т. 52, с. 220 – 221.