Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

12.01.1894 р. До А. Ю. Кримського

Львів

Дорогий друже!

Спасибі за Ваш лист, котрого давно ждав. Відповідаю по порядку справ, у ньому порушених.

За рецензію на мої вірші наперед Вам дякую. На статтю про Румянцев[ський] муз[ей] наперед тішуся. Як бачите, в 1 книжці хроніки зовсім нема, та й відділ критики й бібліографії вийшов дуже вбогий. Тішить мене стаття Вас[илевського] про «Wisłu»; в такий спосіб я рад би оглянути комплекти всіх важніших слов[’янських] журналів, а далі й позаслов’янських. Жаль тільки, що на таку роботу, пожиточну, хоч і не дуже головоломну, мало находжу охочих робітників.

Кліше Тихонр[авова] дістав і щиро Вам дякую. Звісно, я буду потребувати далі кліше Буслаєва, Бодянського і др. Та чи не краще б було, коли Ви вже такі добрі зайнятися сею справою, зробити там у Москві в якій добрій друкарні відбитки на гарнім папері, 600 – 800 екз[емплярів], і вислати сюди – кошти я радо зверну. Се хоча, може й не так дешево, та зате остільки вигідніше, що друкарні у нас звичайно плохі і не мають машин, спеціально приспособлених до відбирання портретів.

Життєпис Тихонр[авова] присилайте якнайшвидше, щоб я мав час обчислитися з місцем у книжці.

Як побачите з 1 кн[ижки], в друкарні, де друкується «Ж[итє] і сл[ово]», та й загалом у всіх львівських друкарнях, кирилиця препогана. Чи не можна б було там, у Москві, замовити де-небудь гарного фасону кирилиці (з тих, яким друкувались тихонравовські апокрифи або якої вживають для друкування старих текстів у «Чтениях»)? Ставропігія радо замовила б по кілька сотнарів гармонду, петиту і цицеро, та задля звісної неточності москалів не хоче до них обертатися прямо, а просить Вас через мене розпитатись про се діло і розшукати цінники на взірці і прислати на мої руки. В такім разі через Ваші руки вислано б замовлення і гроші.

Екземпляри книжки до «Русской мысли» і в Політехн[ічний] музей вишлю сими днями. Про кошти напишу Вам опісля. На днях також вишлю Вам екземпляр «Сироти Захарка». Аркуш друку в такім форматі, як «Ж. і сл.», в 600 екз. коштує около 22 гульд. Прилагаю декілька марок.

Здоровлю Вас.

Ваш Ів. Франко.

Р. S. Перша книжка «Ж. і сл.» зробила у нас добре враження, про неї заговорили і в пресі, і приватних кружках, та пренумерата поки що йде слабо. З укр[аїнців], крім Вас, досі ледве 4. Правда, ціна для Росії безстидно висока, та проте ми тільки при теперішнім високім курсі рубля можемо вийти на своє, а при нижчім курсі рубля будемо тратити.


Примітки

Вперше надруковано: Франко І. Твори в 20-ти т., К., 1956, т. 20, с. 500 – 501.

Подається за автографом (ІЛ, ф. 3, № 62).

Датується за поштовим штемпелем.

За рецензію на мої вірші наперед Вам дякую. – Йдеться про рецензію А. Ю. Кримського на друге видання збірки І. Франка «З вершин і низин». Відомостей про її публікацію немає.

На статтю про Румянцев[ський] муз[ей] наперед тішуся. – Йдеться про статтю Л. Кримського «Про Румянцевський музей у Москві», надруковану в журналі «Житє і слово», 1894, кн. 3, 5.

Тішить мене стаття Василевського про «Wisłu»… – Стаття Леона Василевського «Польський фольклорний журнал» опублікована в журналі «Житє і слові)», 1894, кн. 1.

Кліше Тихонр[авова]… – І. Франко мав намір ілюструвати журнал «Житє і слово» портретами вчених та культурних діячів. Намір цей через брак коштів був здійснений частково. Лише в першому і другому томах журналу за 1894 р. вміщені портрети М. Драгоманова та М. Тихонравова.

Життєпис Тихонравова присилайте якнайшвидше… – Для першої книжки журналу «Житє і слово» А. Кримський мав намір написати статтю про М. Тихонравова. Стаття написана не була (див. лист А. Ю. Кримського до І. Франка від 23 січня 1894 р. – Кримський А. Ю. Твори в 5-ти т, т. 5, кн. 1, с. 137).

…друкувались тихонравовські апокрифи… – Йдеться про вид.: Тихонравов Н.С. Памятники отреченной русской литературы. М., 1863 (у 2-х т.). Зберігається у бібліотеці F. Франка, № 388.

«Чтения» («Чтения в императорском Обществе истории и древностей российских при Московском университете») – періодичне видання, виходило у Москві протягом 1815 – 1916 рр.

Ставропігія радо замовила б… – Йдеться про друкарню Ставропігійського інституту, де друкувався журнал «Житє і слово».

…в Політехнічний музей вишлю… – У приміщенні Політехнічного музею містилася бібліотека «Этнографического отдела императорского Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии, состоящего при Московском университете», на адресу якої надсилалися номери журналу «Житє і слово».

…про неї заговорили і в пресі… – На той час відгуки про кн. 1 журналу «Житє і слово» були надруковані в газеті «Діло», 1893, 29 грудня (1894, 10 січня); в журналі «Этнографическое обозрение», 1894, кн. 20, № 1, в журналі «Народ», 1894, № 1 (рецензія М. Павлика), в журналі «Tydzień. Dodatek literacki «Kurjera Lwowskiego», 1894, № І (рецензія Л. Василевського) та ін.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 49, с. 446 – 447.