Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

14.02.1894 р. До М. П. Драгоманова

Львів Львів, 14/2 94

Вельмишановний добродію!

Посилаю Вам Новий завіт. Ваша стаття увійшла до сього н[оме]ра вся, вийшло трохи більше, ніж аркуш, та се не вадить нічого. Коли Вам не буде можливо зробити до слід[уючого] н-ра дальшу главу, то можемо зробити на один н-р паузу, хоч, звісно, я був би радніший дати і в слід[уючім] н-рі хоч піваркуша. Я мушу давати Вашої статті більші порції задля передруку, щоб вийшло на аркуш.

На Ваш лист відповім трохи докладніше сими днями, тепер дуже спішусь. Замічаю тільки, що сейм ще триває, Окун[евський] у Львові і агітувати до Бродів не думав їхати. Та, впрочім, агітація за Громницьким була б безпредметова, бо Громн[ицький] зрікся своєї кандидатури, а агітація за П[авли]ком також безпредметова, бо його в Бродах ніхто не бере всерйоз, взагалі він, по моїй думці, зовсім хибно повів справу і підрізав ноги не тільки собі, але й цілій партії на многі літа. Та про його кампанію виборчу, надіюсь, він сам напише Вам докладніше.

Замічу ще, що Вартовий не Чайченко, а катеринославець Катренко, і що надарма Ви його балакання приймаєте за голос «нашої публіки». Ну, та про се при ліпшій нагоді.

Здоровлю Вас.

Ваш Ів. Франко.


Примітки

Вперше надруковано: Матеріали для культурної й громадської історії Західної України, т. 1, Листування І. Франка і М. Драгоманова. К., 1928, с. 440 – 441.

Подається за автографом (ІЛ, ф. 3, № 1450).

Посилаю Вам Новий завіт. – Йдеться про видання «Святе письмо Нового завіту» (переклад П. О. Куліша та І. Пулюя). Відень, 1871. Зберігається в бібліотеці І. Франка, № 4510.

Ваша стаття… – Праця М. П. Драгоманова «Старі хартії вільності», яка в цей час друкувалася в журналі «Житє і слово».

…агітація за П[авли]ком також безпредметова… – Йдеться про балотування М. Павлика кандидатом на посла до галицького сейму в Бродському повіті (див. про це статтю М. Павлика «Моя бродська Одісея». – «Народ», 1894, № 3, 4, 5).

…Вартовий не Чайченко, а катеринославець Катренко, і що надарма Ви його балакання приймаєте за голос «нашої публіки». – Мова йде про статтю «Листи з України Наддніпрянської» («Буковина», 1893, № 5, 6, 8, 11 – 13, 29 – 32, 36 – 38), зміст якої полемічно спрямований проти праці М. Драгоманова «Листи на Наддніпрянську Україну» («Народ», 1893, № 15 – 20, 22). Автором «Листів з України Наддніпрянської» був Б. Грінченко (Чайченко, Вартовий), а не Олександр Катренко, як помилково зазначає І. Франко.

Катренко Олександр (псевдонім Олександра Михайловича Катрухіна) – український письменник, автор збірок «Оповідання» (1900), «Пан Природа» (1901) та ін.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 49, с. 460 – 461.