Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

23.02.1894 р. До Ф. К. Вовка

Львів Львів, 23/ІІ 94, ул. Глибока, № 7

Вельмишановний добродію!

Щире спасибі Вам за Ваш лист, такий ласкавий та щирий. Він додав мені духу в тих тяжких обставинах, серед котрих мені приходиться жити, і показав мені, що й за атмосферою вічної гризні, клопотів та розчарувань є ще світ, є люди, що хоч, певно, й самі бідують, та все-таки свої клопоти ховають для себе і не вважають своїм обов’язком наділяти своїх приятелів штовшками та ударами. Ну, та не про се річ.

Я дуже рад, що «Ж[итє] і сл[ово]» Вам сподобалося, і рад би його зробити якнайліпшим, хоч боюся, що се мені не дуже-то вдасться. Головно дуже сумніваюся, чи вдасться мені удержати його довше як рік. Тут один чоловічок дає наклад, та все-таки не згоджується на покриття більше як половини дефіциту. Друк коштує багато: перша книжка вийшла більше як у 300 гульд[енів], значить, на рік прийдеться видати около 2000 гульд. По 5 гульд. пренумерати треба би 400 підписчиків таких, котрі б точно все заплатили. Про таке число нема що й думати навіть тоді, коли б рос[ійська] цензура пустила журнальчик у Росію. Досі маємо около 140 пренумерантів, з Росії нема й 10, правда, підписка 12 рублів може хоч кого відстрашити.

З Ваших ласкавих рад щодо розсилки «Ж. і сл.» я користаю остільки, що висилаю 1 н[оме]р Себілоту, Карнуа, Гедоду, Ролланду, Гастону Парі. Карток я не писав, пішлю кореспондентки або листи. Я думаю, що для мого скромного видання вистарчить, якби я получав в заміну «Tradition», «Revue des Traditions» i «Mélusine». Дуже бажав би мати «Romania» і «Revue de l’histoire des religions», та боюсь, що сі видання не схочуть мінятися за моє, а заплатити за них нема відки. Чи не могли б Ви переговорити з д. Г. Парі нащот обміна за «Ж. і сл.», а з Ревіллем то вже й сам не знаю як бути. Побачимо, може, з часом, розживемося на гроші.

Книжечки Gautier-a про Роланда я не знаю, а бачив тільки його велике видання «Les épopées nationales» . Коли книжечка недорога, то купіть і пришліть мені. Та мені здається, що в «Gr[ande] Encycl[opedie]» вже мусить бути стаття про «Chanson». Ходить о те, щоб була основна, популярна і не довга, щоб умістилася в 1 книжку «Ж. і сл.», значить, на 1 – 1 ½ листа друку.

Щодо регабілітації Сумцова, то в 2 кн(ижці) ідуть дві статейки про його нову статтю в «К[иївській] стар[ині]» о Олексії Поповичі, одна моя, а друга М[ихайла] П[етрови]ча, котрий прислав свою вчора, коли моя вже була набрана. Взагалі 2 кн. містити буде досить багатий відділ рецензій і критик, втім числі гарну статейку М. П-ча по поводу праці Житецького о думах (статейка написана була первісно для «К. стар.», тож написана дуже делікатно, та все-таки ред[акція] продержала її досить довго і не напечатала), моя бібліографічна стаття про візантійську літературу по поводу видань Крумбахера і т. д.

Надіюсь, що хоч для 3 кн. Ви напишете дещо, хоч би декілька рецензій та бібліографічних звісток про нові видання. Я взяв собі думку подавати в кожнім н-рі систематичний огляд цілого комплекту якогось видавництва, чи то фольклорного, чи літературного, чи історичного, чим дається добрі вказівки для молодих людей, котрі хочуть знайомитися з тими видавництвами. В 1 кн. є огляд «Wisły», в 2 – огляд «Byzantinische Zeitschrift», далі піде «Urquell», «Zeitschrift der deutschen Morgenländischen Gesellschaft», «Zeitschrift des Vereins fur Volkskunde» і т. і.

Чи не могли б Ви взяти на себе зладження огляду деяких видавництв французьких, котрі найближчі Вашим заняттям. Я дуже бажав би сього року дати огляд обох «Revues» традиціоністських, а надто «Romania» і «Revue de l’hist[oire] des religions». Також бажалось би дуже подати статтю-реферат про «Histoire littéraire de la France», чи не міг би се зробити Бугель? Треба б розказати коротко історію видання, а відтак, перебираючи том за томом, підносити головно праці ширшого інтересу і матеріали такі, що мали вплив інтернаціональний, а особливо коли промені їх доходили й до нас. Чи повірите, що у Львові в жодній бібліотеці нема сього видання?

Бажалось би також мати статті про поодиноких діячів з переказом бодай змісту їх творів – от, напр., хоч би Maury, котрого праць тепер не можна ніде дістати.

Ну та що я буду Вам морочити голову своїми дезидератами. Вам там видніше, що можете для мене зробити.

Тільки сьогодні посилаю Вам свою белетристику – том оповідань і том віршів.

Щиро поздоровляю Вас і Бугля.

Ваш Ів. Франко.


Примітки

Вперше надруковано: Літературна спадщина, т. 1, Іван Франко. К., 1956, 447 – 448.

Подається за автографом (ІЛ, ф. 3, № 964).

Тут один чоловічок дає наклад… – Див. примітку до листа 260.

Себілот – Себійо Пауль, французький вчений, редактор паризького журналу «Revue des traditions populaires».

Карнуа – редактор паризького журналу «Tradition».

Гедод – Гедо Анрі, французький вчений-кельтолог, редактор журналу «Mélusine».

Ролланд – видавець журналу «Mélusine».

Ревілль Альберт (1824 – 1908) – французький протестантський богослов. 3 1885 р. видавав журнал «Revue de l’histoire des religions».

Книжечки Gautier-a про Роланда… – Йдеться про видання «Chanson de Roland» французького дослідника середньовічної літератури Готье Еміля Теодора Леона (1832 – 1897).

Щодо регабілітації Сумцова, то в 2 кн. ідуть дві статейки… – Стаття І. Франка та стаття М. П. Драгоманова, що були надруковані під спільним заголовком «Розбір думи про бурю на Чорнім морі».

…гарну статейку Михайла П[етрови]ча… – Йдеться про рецензію М. П. Драгоманова «Творці козацьких дум» («Житє і слово», 1894, кн. 1) на працю П. Г. Житецького «Творцы и певцы народных малорусских дум» («Киевская старина», 1892, № 11).

…моя бібліографічна стаття про візантійську літературу по поводу видань Крумбахера… – Мова йде про рецензію І. Франка «Візантійська література». Див. примітку до листа 302.

«Zeitschrift der deutschen Morgenländischen Gesellschaft» – журнал німецького сходознавчого товариства.

…посилаю Вам свою белетристику – том оповідань і том віршів. – Йдеться про вид.: Франко І. В поті чола. Образки з життя робочого люду. Львів. 1890, та Франко І. З вершин і низин. Друге доповнене видання (Львів, 1893).

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 49, с. 465 – 467.