Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

5.02.1894 р. До Франтішека Ржегоржа

Львів Львів, вул. Глибока, № 7 д[ня] 5/ІІ 94

Дорогий друже!

Щиро дякуємо Вам за Ваш лист, та даруйте, що так пізно на нього відписую. Я казав вислати Вам на адрес «Museum Náprstkovo» 1 н[оме]р моєї рев’ю «Житє і слово» і надіюсь, що Ви його дістали. Я хотів би одержувати взамін за «Ж[итє] і сл[ово]» деякі чеські часописи, особливо ж «Česky Lid», «Květy» і др. Будьте ласкаві порозумітися з редакціями, котрі би хотіли мінятися за моє видання, і напишіть мені їх адреси.

При тій оказії прошу Вас о одну річ: до редакції «Česk[eno] Lidu» вислав я ще тамтого року свою статейку «Počatky legendy pro Přemysla». Д-р Зібрт обіцяв мені, що її видрукує, та, мабуть, досі не видрукував. Отож я прошу Вас відібрати мою статейку в редакції «Českeho Lidu» і прислати мені, може, я ужию її в «Ж. і сл.».

Є у мене ще дві просьби до Вас. Оскільки собі пригадую, Ви позичили у мене III і IV томи Кольбергового «Pokucia», Кольберга «Przemyskie»; два зошити «Киевской старины» (де була стаття Василенка про рекрутські пісні) і, виїжджаючи, забули мені звернути ті книги. Вони мені дуже потрібні, і для того прошу Вас донести мені, чи вони в Вас є, а коли Вам їх не треба, то прошу прислати їх. Особливо ходить мені о «Киевскую старину», котра зістала мені здекомплектована.

Друга просьба дотичить львівської вистави. Проф. Шухевич просив мене зайнятися впорядкуванням і виставленням літератури етнографічної, котра дотикає Галицької Русі. Не хочу говорити Вам компліментів, коли скажу, що в тій літературі Ви займаєте дуже поважне місце, а під зглядом різносторонності і докладності обсервації, мабуть, ніхто з наших збирачів Вам не дорівняє.

От тому-то я хотів би мати виставлений весь комплект Ваших праць, а коли се неможливе, то бодай мати їх повний опис і опублікувати його в каталогу. Та оскільки пам’ятаю, у Вас є комплект Ваших статей, і я надіюсь, що Ви схочете на пару місяців розстатися з ним і вислати його до Львова, розуміється, з тою порукою, що по виставі все Вам буде в цілості звернено, а на виставі все буде уложене в габлотах з склом і, розуміється, не буде зовсім рушане.

Я дуже радо приїхав би до Праги, та не знаю, чи зможу вибратися. Маю думку вибратися при кінці сього місяця до Відня і до Праги, та се залежить від того, чи будуть дрібні. В Празі я мав би поробити деякі виписки в бібліотеці Musea Král[ovstvi] česk[ého]… Чи має Museum друкований каталог своїх рукописів, а коли має, то чи можна би його дістати? Будьте ласкаві звідатися також, чи посилало би мені Museum свій «Časopis» взамін за «Ж. і сл.»?

В Празі хотів би я також познайомитися особисто з Вашими básníkami, особливо з Врхліцьким, про котрого хотів би написати в «Ж. і сл.» студію і дати його портрет та переклади деяких віршів. Інтересно, як Вам і Вашим землякам подобається мій переклад Гавлічкових «Тірольських елегій», що є в 1 кн[ижці] «Ж. і сл.»? В одній з дальших книжок прийде «Král Lávra».

На тім кінчу і, дожидаючи Вашої відповіді, цілую Вас щиро.

Ваш Ів. Франко.


Примітки

Вперше надруковано: За сто літ, кн. 4, с. 275 – 276.

Автограф зберігається в Літературному архіві Музею національного письменства в Празі.

Лист написаний українською мовою в чеській транскрипції.

Подається за фотокопією автографа (ІЛ, ф. 3, № 1168).

…вислав я ще там того року свою статейку «Pocátky legendy pro Přemysla». – Мова йде про статтю «Pověst о Přemyslove kvetouci lišce a povešti о kvetouci holi» («Český Lid», 1895, т. IV).

…два зошити «Киевской старины» (де була стаття Василенка про рекрутські пісні)… – У журналі «Киевская старина», 1889, кн.8, 9, надрукована стаття українського етнографа Михайла Калиновича Васильєва (1863 – 1912) «Рекрутчина в малорусской песне» (этнографический очерк)».

…свій часопис… – Мова йде про науковий журнал, що виходив у Празі з 1827 р. під назвою «Časopis Musea kralovstvi Českeho», а у 1855 – 1919 рр. під назвою «Časopis společnosti vlasteneckeho Museum v Čechach». Видавався чеською і німецькою мовами.

…з Врхліцьким, про котрого хотів би написати в «Житі і слові» студію і дати його портрет та переклади деяких віршів. – Ні статті про чеського поета, драматурга і перекладача Ярослава Врхліцького (1853 – 1912), ні перекладів його творів у журналі «Житє і слово» вміщено не було.

В одній з дальших книжок прийде «Král Lávra». – Переклад І. Франка поеми К. Гавлічка-Боровського під заголовком «Цар Лаврін» був вміщений у журналі «Житє і слово», 1895, кн. 1.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 49, с. 458 – 459.