Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

26.02.1894 р. До М. I. Павлика

Львів 26/ІІ 94

Дорогий друже!

Посилаю Вам Ваші записки. Щодо друку Вашого спростування, то сталася неприємна історія. Ваш рукопис передано Реваковичу, та він зайнятий був у сеймі, і не знати, де її уткнув. Я зладив був переклад з «Діла», та й се десь затратилось. Коли конче настоюєте на тім, щоб ще тепер надрукувати, то я наляжу, хоча мені здається, що ліпше буде дати з «Народу» Ваше справоздання докладне. За се я вже ручу. Допис присилайте.

Через Хойн[ацького] зголосився один пренумерант на «Народ». Висилайте; гор. Купянск, Харьковской губ[ернии], Марии Федоровне Григоровой. Гроші є у Хойн. Чи вислати їх Вам, чи зредукувати Ваш рахунок у Хойн., чи, може, на те конто вислати Вам портретів Др[агомано]ва? Пришліть, будьте ласкаві, зараз «Quem Di odere»! «Бесіда» децидується подати до цензури. Зі з’їздом буду робити, що можна.

Цілую Вас.

Ваш Ів. Франко.


Примітки

Друкується вперше за автографом (ІЛ, ф. 3, № 1540).

Посилаю Вам Ваші записки… – очевидно, матеріали про вибори до галицького сейму у Бродському повіті.

Щодо друку Вашого спростування… – Йдеться про лист М. Павлика до редакції газети «Kurjer Lwowski», де М. Павлик спростовував неточні відомості про вибори у м. Бродах, що подавалися у газеті (див. лист. М. Павлика до М. Драгоманова від 4 березня 1894 р. – Переписка, т. 8, с. 44).

Я зладив був переклад з «Діла»… – Очевидно, мова йде про статтю «Справа вибору в Брідщині», надруковану в газеті «Діло», 1894. 31 січня (12 лютого).

…ліпше буде дати з «Народу» Ваше справоздання докладне. – Йдеться про статтю М. Павлика «Моя бродська Одіссея».

Зі з’їздом буду робити, що можна. – Мова йде про з’їзд довірених осіб трьох галицьких політичних партій, призначений на 19 березня 1894 р.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 49, с. 469.