Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

15.03.1894 р. До Франтішека Ржегоржа

Львів Львів, 15.III 94

Дорогий друже!

До Праги я висилаю тільки 3 екз[емпляри] «Житя і слова»: Вам, докторові Полівкові і Зібртові. «Českeho Lidu» досі не одержав. Якби доктор Зібрт схотів мені прислати – хоч би a conto моєї статті – весь комплект свого видання, то я дав би про нього обширний реферат, такий як про «Wisłu» i «Byzantin[ische] Z[ei]tsch[rift]». «Čas[opis] «Česk[ého] Mus[ea]» є у нас в університеті і в Оссолінеум, то обмінюватися не потребую, а комплект для «Museum» колись сам привезу.

У мене є до Вас просьба. Хотів би в № 3 дати портрет Rački. Портрет його друкувала «Zlatá Praha», так чи не можна би там дістати кліше, і скільки би воно коштувало? А може би, ліпше там дати видрукувати портрет на картоні (600 екз.), і скільки би се коштувало? Будьте ласкаві про се розвідати. Я мав велику охоту приїхати до Праги, та біда з грішми. Ну, та колись-то воно буде.

В одній з дальших книжок «Ж. і сл.» я хотів би дати портрет і біографію Гавлічка. Звертаю на се Вашу увагу. Ви обіцяли мені зладити таку біографію. А може, там є який спеціаліст, котрий би се хотів зробити, розуміється, без гонорару, бо «Ж. і сл.» стоїть слабо і не платить нічого.

Даруйте, що так мало відписую на Ваші щирі і сердечні листи, але Ви знаєте, який я зайнятий і як тяжко мені прибратися до кореспонденції. А ще до того очі болять.

Коли Ви знайомі з д-ром Полівкою, то просіть його, чи не міг би прислати мені відбиток із деяких своїх праць.

Цілую Вас сердечно.

Ваш Ів. Франко.


Примітки

Вперше надруковано: За сто літ, кн. 4, с. 276 – 277.

Лист написаний українською мовою и чеській транскрипції.

Автограф зберігається в Літературному архіві Музею національного письменства в Празі.

Подається за фотокопією автографа (ІЛ, ф. 3, № 1170).

Хотів би я в № 3 дати портрет Rački. – Портрет Франьо Рачкі (1828 – 1894), хорватського історика і політичного діяча, в третьому номері журналу «Житє і слово» не був вміщений.

«Zlatá Praha» – ілюстрований журнал, виходив у Празі в 1884 – 1930 рр.

В одній з дальших книжок«Житя і с[ловa]» я хотів би дати портрет і біографію Гавлічка. – Портрет і біографія К. Гавлічка-Боровського в журналі «Житє і слово» не були вміщені.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 49, с. 475 – 476.