Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

5.02.1894 р. До А. Ю. Кримського

Львів Львів, ул. Глибока, № 7 5/2 94

Дорогий друже!

Лист Ваш, проби друків і каталоги Карбасникова, а також карточку кореспонден[ційну] одержав. Обіцяної статті досі не маю. За прислане велике спасибі, і я й не знаю, як Вам відплатитися за Вашу доброту і за масу видатків, котрі Ви, мабуть, із-за мене поносите. Відповідаючи попереду на картку, заявляю: «Калік» поки що не купуйте, хай їм біс! У мене є ще екземпляр Драгоманова, а там побачимо. А от лучче купіть мені у Карбасникова:

1. Афанасьева, «Детские сказки».

2. Тихонравова, «Драматические сочинения».

Обі ці книжки разом стоїти будуть, мaб[уть], 3 рублі чи що.

Біографію Тихонр[авова], мабуть, уклеплю сам, а на статтю про Рум[янцевський] муз[ей] дуже цікавий. Чи Вам не звісно, де є рукописі, що колись були власністю Царського, і ті, що були власністю гр[афа] Толстого (обох каталоги зладив Строев)? По тих каталогах я найшов дещо цікаве для себе і бажав би мати виписки, та не знаю, куди за ними вдаватися. Також інтересно б мені було побачити «Описание рукописей Хлудова». Чи не могли б визичити де-небудь для мене хоч на місяць? У антикваріїв такі речі зовсім якось не стрічаються.

Дожидаюсь також відпису статті Максимовича про Міцкевича.

Як же се, що Ви живете ніби в Москві, а ніби не в Москві? І чим Ви займаєтесь, що так якось притихли і нічого не друкуєте? Що з Вашою дисертацією, з перекладом Фірдоусі і т. ін.?

Може, Вам звісно, що у нас сього року має бути вистава крайова польсько-руська. Вона заповідається досить інтересно. Гарно б було, якби зібралася й купка українців та відвідала нас. Чому б, напр., не списатися хоч би всім писателям молодшої генерації та не дати собі rendez-vous у Львові, де би можна свободно побалакати з собою і з галичанами, а і з інших слов’ян побачити не одного інтересного чоловіка? Подумайте про се!

Щодо літер, котрих взірці Ви прислали, то Ставропігія готова замовити деяких фасонів та просить Вас через мене звідатися у відносних фірм, як би вони хотіли зробити сю зділку? У нас з німецькими словолитнями процедура така, що, коли друкарня замовить стільки-то черенок, словолитня виготовлює і висилає, а друкарня, одержуючи пакети, рівночасно платить на пошті або висилає сама гроші по одержаному рахунку. Звідайте, будьте ласкаві, чи прислали би Ваші словолитні на таку процедуру? Коли ні, то прийдеться робити все через Ваші руки, бо друкарня, навчена досвідом, безпосередньо з московськими фірмами не хоче мати ніякого діла.

Шлю Вам декілька марок і Вашу книжечку. Звертати її мені не потребуете, у мене ще є 2 екземпляри. Чи Ви не були б такі добрі прислати мені свою фотографічну карточку? Ви, здається, обіцяли її мені давніше, коли я Вам висилав свою. Тепер я міг би Вам вислати ліпшу свою фотографію, та зроблю се тільки по одержанні Вашої.

Ну, та й засипав Вас орудками, аж встидно! Та що його робити, коли ні до кого більше обернутися в цілій великій матушці Росії!

Ну, прощавайте! Цілую Вас.

Ваш Ів. Франко.


Примітки

Вперше надруковано: Франко І. Твори в 20-ти т., К., 1956, т. 20, с. 502 – 504.

Подається за автографом (ІЛ, ф. 3, № 63).

Карбасников – власник книгарні у Москві.

Обіцяної статті досі не маю. – Йдеться про статтю А. Ю. Кримського «Про Румянцевский музей у Москві».

…як Вам відплатити за Вашу доброту… – Відповідаючи на цей лист, А. Кримський писав І. Франкові 13 лютого 1894 р.: «Перш усього пам’ятайте, що я Вас дуже люблю, а через те зробити Вам якусь прислугу – мені самому любо» (Кримський А. Ю. Твори в 5-ти т., т. 5, кн. 1, с. 138).

Афанасьева, «Детские сказки». – Очевидно, мова йде про «Русские детские сказки» О. М. Афанасьева (М., 1871).

Тихонравова. «Драматические сочинения». – Йдеться про вид. Тихонравов Н. Русские драматические произведения 1672 – 1725 годов, т. 1, 2. Спб., 1874. Зберігається в бібліотеці І. Франка, № 1362, 1363.

Біографію Тихонравова, мабуть, уклеплю сам… – Стаття І. Франка «Микола Савич Тихонравов» була надрукована в журналі «Житє і слово», 1894, кн. 2.

…де є рукописи, що колись були власністю Царського, і ті, що були власністю графа Толстого… – Йдеться про колекцію рукописів І. М. Царського, яку після його смерті (1853 р.) придбав граф О. С. Уваров, та колекцію Ф. А. Толстого, передану Петербурзькій публічній бібліотеці. Описи цих обох колекцій були зроблені П. М. Строєвим.

Царський Іван Микитович (? – 1853) – російський збирач давніх рукописів і стародруків.

Толстой Федір Андрійович (? – 1849) – російський збирач рукописів.

Строєв Павло Михайлович (1796 – 1876) – російський історик-археограф. один з перших збирачів пам’яток давньої східнослов’янської літератури.

…статті Максимовича про Міцкевича. – Йдеться про рукопис статті М. О. Максимовича «Воспоминание о пребывании в Москве Мицкевича», який мав надіслати І. Франкові А. Кримський для публікації в журналі «Житє і слово». Стаття надіслана не була. В листі до І. Франка від 28 березня 1894 р. А. Кримський писав:

«Стаття Максимовича зовсім загубилася. Ще два роки тому хтів її взяти Стороженко, та й тоді її не було. Недавнечко питався про неї Вержбовський (професор Варш[авського] університету)… та й знов не найшли. Веселовський каже: «Вероятно, потеряна эта статья во время секретарства Бессонова…» (Кримський А. Ю. Твори в 5-ти т., т. 5, кн. 1, с. 151).

Як же се, що Ви живете ніби в Москві, а ніби не в Москві? – Взимку 1893 – 1894 рр. А. Кримський жив у селі Болшеві під Москвою.

Що з Вашою дисертацією? – Магістерська дисертація А. Кримського «Філософія арістотеліка аль Фарабі X віку» про арабського вченого і філософа аль Фарабу (аль Фарабі) Абу Наср-Мухаммеда (бл. 870 – 950).

…перекладом Фірдоусі… – Переклад А. Кримського епічної поеми Фірдоусі «Шах-наме» опублікований у журналі «Житє і слово», 1895, кн. 2 – 3; кн. 5 – 6.

…Вашу книжечку. – Оповідання А. Кримського «В обіймах старшого брата», видане І. Франком у Львові 1892 р. у серії «Літературно-наукова бібліотека». Інша назва «Сирота Захарко»).

Чи Ви не були б такі добрі прислати мені свою фотографічну карточку? – Фото з дарчим написом: «Дорогому приятелеві Йванові Франкові на знак щирої поваги од А. Кримського 18 13/II 91» зберігається в Літературно-меморіальному музеї Івана Франка у Львові.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 49, с. 455 – 457.