Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

10.03.1894 р. До М. І. Павлика

Львів Львів, 10/3 94

Дорогий друже!

Посилаю Вам дві статейки для «Народу» і заразом долучую лист краків’ян, коли Ви подібного ще не дістали. В листі тім віє трохи духом Трильовщини, ходить о приєднанні наших славетних сецесіоністів. Та я думаю, що ті уваги, котрими я обтяжив їх проект, пересувають пункт тяжкості зовсім у інший бік. Я надіюсь, що Ви скажете й від себе дещо на ті проекти.

Рівночасно з сим листом, а може, трохи пізніше буде Вам висланий 2 н[оме]р «Житя і сл[ова]». Др[агомано]ву вже вислано рекоменд[оване]. Прочитайте уважно гімназіальну нужду, чи не буде до конфіскати. Я писав із глибини обурення, під впливом слізних оповідань учеників.

Допис, котрий Ви вислали на ім’я Реваковича, Ревакович узяв і сховав. Містити його не буде, кажучи, що так як воно написано, виходить, що староство має рацію. Чому Ви не вислали на мої руки?

Що се за ідіотизми пописав якийсь піп у «Галичанині» про ревізію у Бородайкевича? Вилайте таке писання в «Хліборобі»! Сьогодні дістав № 3 «Народу», дуже інтересний, особливо стаття Д-ва прекрасна.

Від Олесницького щодо з’їзду ще нема відповіді. Жду з дня на день, а як дістану, зараз піду до Кулачковського і донесу Вам.

Цілую Вас.

Ваш Ів. Франко.


Примітки

Друкується вперше за автографом (ІЛ, ф. 3, № 1542).

заразом долучаю лист краків’ян. – Йдеться про лист членів «комітету краківських радикалів» до М. І. Павлика про потребу скликання з’їзду радикальної партії (див.: Переписка, т. 8, с. 45 – 46).

Допис, котрий Ви вислали на ім’я Реваковича… – Мова йде про лист М. І. Павлика до редакції газети «Kurjer Lwowski» з приводу вибрів у Бродському повіті.

Що се за ідіотизми пописав якийсь піп у «Галичанині» про ревізію у Бородайкевича? – Йдеться про замітку «Запрещенное вече «радикалов» у газеті «Галичанин», 1894, ч. 43.

…особливо стаття Д[рагомано]ва прекрасна. – Йдеться про статтю М. П. Драгоманова «Підновлена рутенщина» («Народ», 1894, № 3).

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 49, с. 471 – 472.