Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

25.01.1894 р. До М. І. Павлика

Львів Львів, 25/І 94

Дорогий друже!

Шлю Вам сьогодні кінець політичного огляду, а завтра вишлю статтю Ант[оніна] Гайна про чеську «Омладіну». Стаття інтересна. Вона написана для «Kurj[era] Lw[owskiego] і буде в нім опублікована по-польськи, та я думаю, що не завадить дати її і у нас.

З друкуванням декларації я здержався, не знаю, яка ціль її публікування перед з’їздом. 1) вона безіменна, значить, або ніхто не відповідає за її публікацію, або відповідають ті, що були підписані на запросинах. А коли так, то я мусив би знати Ваші аргументи, для чого її треба публікувати, бо мені, наприклад, здається, що публікування такого документа перед з’їздом а навіть перед тим прелімінарним з’їздом, який властиво ми скликали, не має ніякого сенсу. Адже ж ми тепер не будемо радити над спільною програмою русинів, бо на се треба б зібрати справді більше русинів, ніж 8 – 10 (сли й стільки буде). А публікуючи такий документик, дається вид, що ми не тільки хочемо скликати з’їзд, але хочемо накинути йому й свою програму, а се значить згори унеможливити не тільки сей, але і всякий інший з’їзд з нашою участю.

Звісно, на пункти декларації я зовсім годжуся, та думаю, що вони уложені не для публікації, а як директива для нас під час нарад, тим більше, що власне з наради мужів довір’я повинна вийти не така загальна ухвала, але спеціальніше означення і тактики і стратегії, т. є. намічення тих пунктів, котрі наразі мусять становити ціль спільної акції русинів і від котрих не можна відскакувати, і намічення способів ділання, котрих також усі партії повинні згідно уживати, не перешкоджаючи одна другій.

Впрочім, коли конче хочете, щоб декларація була опублікована, то зателеграфуйте по одержанні сього листа, але я за сю публікацію не візьму на себе одвічальності.

«Народа» дістав сьогодні.

Цілую Вас.

Ів. Франко.


Примітки

Друкується вперше за автографом (ІЛ, ф. 3, № 1537).

…завтра вишлю статтю Ант[оніна] Гайна про чеську «Омладіну». – Переклад статті чеського буржуазного політичного діяча Антоніна Гайна (1868 – 1949) про урядову розправу над членами чеської національної молодіжної організації «Омладіна чеська», опублікованої в газеті «Kurjer Lwowski» в січні – лютому 1894 р., в журналі «Народ» надрукований не був. Натомість відомості про цю розправу читачам журналу «Народ» подав І. Франко у своїй статті «Політичний огляд» («Народ», 1894, № 2). Це спричинилося до конфіскації другого номеру журналу цензурою. У поновленому виданні цього номеру «Народу» стаття І. Франка була надрукована з цензурними купюрами. Див. про це лист М. Павлика до М. Драгоманова від 18 лютого 1894 р. (Переписка, т. 8, с. 34). Див. також журнал «Радянське літературознавство», 1959, № 3, с. 117 – 120.

З друкуванням декларації я здержався… – Йдеться про проект спільної програми радикальної, народовської та москвофільської партій. Текст декларації був опублікований І. Франком у статті «Два з’їзди» («Народ», 1894, № 5, с. 74 – 75).

…прелімінарним з’їздом… – Йдеться про з’їзд (нараду), призначений на 2 лютого 1894 р.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 49, с. 450 – 451.