Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

29.01.1894 р. До Ф. К. Вовка

Львів 29/І 1894

Вельмишановний добродію!

Не мавши Вашої адреси, я тільки вчора вислав Вам 1 книжку розпочатого мною історично-етнографічного і літературного видання «Житє і слово». З тої самої причини я й не писав до Вас нічого, починаючи се видання, хоча гаряче бажав просити й Вас, добродію, о ласкаву поміч. Та я думаю, що що трохи проволоклось, те не втекло. Правда, об’єм мого видання доволі малий, та й просити Вас о які-небудь більші праці, а не маючи можності заплатити Вам за труд, – у мене нема смілості. Та, проте, я надіюсь, що Ви не відмовите запомогти моєму виданню хоч такими речами, котрі Вас не будуть стоїти надто багато праці. Ітак, мені були б пожадані:

1) рецензії на нові книги по етнографії і фольклору; по історії літератури і цивілізації і т. і.;

2) бібліографічні огляди змісту важніших часописів за всі роки їх існування або бодай за останні, вроді того, що в 1 кн[ижці] зроблено про «Wisły». З французьких часописів я дуже бажав би мати огляд таких, як «Romania», «Mélusine», «Revue des traditions», «Revue des questions historiques», «Journal asiatic» і т. ін., звісно, з вийменуванням таких праць, котрі чим-небудь для нас інтересні чи по самому сюжету, чи по методу оброблення;

3) описи вистав, з’їздів, музеїв, некрологи видніших діячів і вчених з тих областей, котрими займається видання, загалом, матеріал для хроніки.

Звісно, за рецензії на моє видання в письмах чужосторонніх буду дуже вдячний.

І ще одна просьба. Я хотів би обмінюватися за своє видання хоч з деякими часописами французькими (напр., з тими, що названі вище). Чи не були б Ви такі ласкаві розвідатись і написати мені, чи і котрі часописи захочуть мінятися зо мною? Даруйте, що, може, надуживаю Вашої доброти для такого діла, але тут, у Львові, де ані одного з тих часописів нема в публ[ічних] бібліотеках, мені годі навіть розвідати їх адреси. А Вам там на місці, може, легше буде при нагоді порозумітися з редакторами. А може, можна б і так, щоб я на Ваші руки прислав кілька екземплярів, щоб Ви при нагоді могли їх розіпхати по редакціям?

І ще одно. Як бачите, я розпочав друкувати старофр[анцузьку] пісню про Роланда в нашім перекладі. Епос сей у нас досі не звісний, і мені бажалось би, коли він скінчиться (в 4 кн.), дати про нього добру орієнтаційну а недовгу статтю. Чи звісна Вам така стаття, по-французьки написана? Драгоманов вказував мені на Gaston Paris «Histoire poetique Charlemagne», та се, здається, ціла книжка. А мені б ходило о невеличку статтю енциклопедичного характеру, об’ємом в 1 – 2 аркуші друку. Чи в «La grande Encyclopedie» нема ще такої статті? Коли Вам звісна така стаття, то напишіть мені, а я зараз вишлю Вам гроші на її закуплений.

Не знаю, чи придалась би Вам на що моя белетристика: 1 том новел і 1 том віршів. Коли зажадаєте, то Вам вишлю.

Чи видаєтесь часом з Вуглем? Кланяюсь йому, та також не знаю його адреси, а то б написав.

Кланяюсь Вам низенько.

Ваш Ів. Франко.

Львів, ул. Глибока, № 7


Примітки

Вперше надруковано: Літературна спадщина, т. 1, Іван Франко. К., 1956, с. 446 – 447.

Подається за автографом (ІЛ, ф. 3, № 963).

…в роді того, що в 1 книжці зроблено про «Wisłu». – Мова йде про огляд Л. Василевського «Польський фольклорний журнал», надрукованим у журналі «Житє і слово», 1894, кн. 1.

«Revue des questions historiques» – французький науковий квартальник, друкував дослідження з історії Франції та історії релігії, виходив з 1866 р.

«Journal asiatic» – французький науковий журнал з питань історії та культури народів Сходу. Досі виходить у Парижі.

…дати про нього добру орієнтаційну а недовгу статтю. – В журналі «Житє і слово», 1894, кн. 5 та 6, в перекладі І. Франка була надрукована праця Гастона Парі «Пісня про Роланда».

…1 том новел і 1 том віршів. – Йдеться про вид.: Франко І. В поті чола. Образки з життя робочого люду (Львів, 1890) та Франко І. З вершин і низин. Друге доповнене видання. Львів, 1893.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 49, с. 452 – 453.