Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

20.01.1894 р. До М. П. Драгоманова

Львів Львів, 20/І 94

Вельмишановний добродію!

Сердечно перепрошую Вас за неприємність, котрої я був причиною, хоч і без власної вини. Я вислав Вам самий екземпляр «Житя і слова» на саме наше різдво, а вини моєї хіба стільки, що не зарекомендував його. Значить, екз[емпляр] пропав. Учора (19/І), одержавши Вашу першу карточку, я зараз вислав другий екземпляр – рекомендований. Надіюсь, що тепер не пропаде, та на будуще буду висилати все рекомен[доване].

Другого н[оме]ра вже є 3 аркуші. Не маючи Ваших «Хартій», котрі я хотів дати після Роланда, я дав початок «роботи» Остапової, що лежить у рукописі вже отсе 8 літ. Дав – та й боюсь. Перша глава – сама фразеологія. Та що вже діяти! Все-таки дещо є й інтересного, а головно, після бібліографічної манери à la Коцовський люди будуть чень радніше читати в резонерській манері à la Остап.

Дуже мене тішить те, що одержав від Ваших – сестри і сестринниці. Пані Ольга Петрівна прислала переклад трьох віршів з Віктора Гюго – «так собі», як вона каже. А Леся прислала прекрасну і багату збірку (усіх щось 45). Я додаю до них бібліографічні вказівки варіантів, досі друкованих. До збірки доданий опис обрядів і ноти пісень. Цілість уміститься в 2-х книжках.

Я від себе, крім дальшої глави роману, даю початок перекладу Софоклового «Едіпа-царя» і текст (у двох варіантах) Євангелія Фоми, що найшлося в моїх рукописах, – текст преінтересний, з варіантами проти усіх досі звісних апокрифічних текстів. До тексту даю порівняння змісту всіх глав. Дуже б інтересно було бачити той старосл[ов’янський] текст (сербський) Євангелія Фоми, що був друкований в Росії («Описание рукописей Хлудова»), та книги сеї у Львові ані у Відні нема. Може, є у Вас?

З віршів піде друга половина божественних, так що в кн[ижці] 3 Ваша колекція скінчиться. У. мене є нові матеріали рукописні, а іменно:

1) Вірша про сотворения і потоп світу, записана для мене одним селянином в с. Любші над Дністром.

2) Вірша про св. Василія і Євладія, в двох варіантах, з котрих один кращий від тих, що є у Безсонова «Каліки» (до сеї вірші є в мене також два списки церковної легенди про Василія і Євладія, оба з XVIII в., оба галицькі).

3) Вірша про морове повітря з р. 1764 (?), в формі розмови між душею і тілом.

4) Плач невольника, «в темници во кайданах сущаго».

Маю, впрочім, звістки про існування різних інших віршів, та поки що не маю їх у руках.

З Коскеном і іншими речами прийдеться заждати, поки вигрузиться той матеріал, що позачинаний. З Будди до сього н-ра даю малий шматочок, щоб ощадити трохи більше місця на хроніку, критику і бібліографію. Та в 3 кн. Будда мусить скінчитися, також поема Маковея.

Ані Куліша, ані Вовка я досі в співробітники не просив, Вовка тому, що ніяк не можу дістати його адреси. Так само й н-рів досі ніяким чужим редакціям не вислано. В Росію вислано тільки в ред[акцію] «Русской мысли» та «Киевск[ой] стар[ины]». Інтересно, що пише Ваша сестра, буцімто в Києві чула через когось, що цензор мав сказати, що «Ж.і сл.» буде допущене в Росію. Та, проте, ми не подаємо сеї книжки до цензури, а подамо аж слідуючу, з Тихонравовим на чолі.

Економічно видання стоїть досі непогано. Передплатників є вже мало що не 100, а є надія, що з часом збереться більше.

На ньому кінчу свою реляцію і здоровлю Вас щиро.

Ів. Франко.

Жінка моя Вам кланяється.

З «Хартій» робимо передрук в 300 екз. Здається, досить.


Примітки

Вперше надруковано; Матеріали, с. 435 – 437.

Подається за автографом (ІЛ, ф. 3, № 1448).

Не маючи Ваших «Хартій»… – Праця М. П. Драгоманова «Старі хартії вільності (історичні начерки)» друкувалася в журналі «Житє і слово», 1894, кн. 1 – 2; 4 – 6.

…хотів дати після «Роланда»… – Йдеться про переклад В. Щурата «Пісні про Роланда».

…початок «роботи» Остапової… – Праця О. Терлецького «Літературні стремління галицьких русинів від 1772 до 1872» друкувалася в журналі «Житє і слово» протягом 1894 – 1895 рр.

Пані Ольга Петрівна прислала переклад трьох віршів з Віктора Гюго… – Переклади Олени Пчілки: «Геній, змисник, з сіянням на чолі…», «Сором філософу марному…» та «Розважання-забування» були надруковані в журналі «Житє і слово», 1894, кн. 2.

…Леся прислала прекрасну і багату збірку купальських пісень… – Йдеться про публікацію Лесі Українки «Купала на Волині» в журналі «Житє і слово», 1894. кн. 2 – 3.

…крім дальшої глави роману… – повісті І. Франка «Основи суспільності», яка друкувалася в журналі «Житє і слово» протягом 1894 – 1895 рр.

…даю початок перекладу Софоклового «Едіпа-царя…» – Трагедія Софокла «Цар Едіп» у перекладі І. Франка друкувалася в журналі «Житє і слово» протягом 1894 р.

текст (у двох варіантах) Євангелія Фоми… – Йдеться про публікацію статті І. Франка «Апокриф про дітство Ісусово» в журналі «Житє і слово», 1894, кн. 2.

«Описание рукописей Хлудова». – Йдеться про видання «Описание библиотеки рукописей Хлудова», яке здійснювалось А. М. Поповим у Москві в 1872 – 1875 рр.

З віршів піде друга половина божественних… – Праця М. Драгоманова «Матеріали до історії віршів українських» надрукована в журналі «Житє і слово», 1894, кн. 1, 3.

…є у Безсонова «Каліки»… – Мається на увазі праця П. О. Безсонова «Калики перехожие. Сборник стихов и исследований» (М., 1861).

З «Будди» до сього н-ра даю… – Праця французького індіаніста Леона Фера «Будда і буддизм», що друкувалася в журналі «Житє і слово» протягом 1894 р.

…поема Маковея. – Поема О. Маковея «Новик», яка друкувалася в журналі «Житє і слово», 1894, кн. 1 – 3.

Ані Куліша, ані Вовка я досі в співробітники не просив… – Відповідь на питання М. П. Драгоманова, висловлене в листі до I. Франка від 30 грудня 1893 р.: «Чи ви кликали до співроботи [в журналі «Житє і слово». – Ред.] Куліша і Волкова?» (Матеріали, с. 435).

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 49, с. 448 – 450.