Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

21 – 26.03.1894 р. До М. І. Павлика

Львів

Дорогий друже!

Даруйте, що так шматочками ціджу сю статтю! Вчора несподівано заскочила мене нарада комісії мужів довір’я, котра забрала весь полудень до 9 вечора. Результат скажу коротко: всі згодилися на такий 1 пункт:

«Стоїмо на грунті малоруської національності і хочемо дальше на ній розвиватися свобідно яко рівноправний в Австрії народ, остаючись при своїй вірі й обряді, вірний австр[ійській] державі і цісареві».

На пропоновану мною стилізацію віри і народності таку, як ми зложили з Дан[иловичем], ніхто не хотів пристати, Окуневський також ні. Остаточно зроблено ту концесію, що замість віри батьків вставлено «свою віру», причім виразно заявив Романч[ук], що віра не становить перепони в політичній акції, а я заявив, що під словами «своя віра» можна розуміти implicite й безвір’я, на що всі згодилися. Прошу розміркувати стилізацію сеї точки і донести мені, чи можете на неї згодитися?

Сеї ухвали поки що публікувати не можна. Вчора вибрано комітет з 3 мужів (Романчук, Кулачк[овський] і я) для виробу спеціальної програми акції – сьогодні перше засідання. Другий з’їзд мужів довір’я, тим разом уже не іменованих, але вибраних кожною партією, означений на 14 мая.

Цілую Вас щиро.

Ваш Ів. Фр.


Примітки

Вперше надруковано: Переписка Михайла Драгоманова з Михайлом Павликом (1876 – 1895). Зладив і видав Михайло Павлик, Чернівці, т. 8, с. 58 – 59.

Автограф не виявлено.

Датується і подається за першодруком.

Даруйте, що так шматочками ціджу цю статтю! – Йдеться про статтю І. Франка «Два з’їзди» («Народ», 1894, № 5, с. 69 – 71, с. 72 – 75).

Вчора вибрано комітет з 3 мужів (Романчук, Кулачковський і я для виробу спеціальної програми акції… – Йдеться про створення так званого «угодового комітету» («угодової комісії») для вироблення спільної думки щодо першого пункту програми трьох галицьких політичних партій. Спочатку вона складалася з трьох осіб. Пізніше до її складу входило десять, згодом чотирнадцять осіб. І. Франко був обраний референтом «угодового комітету».

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 49, с. 482 – 483.