Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

28.03.1894 р. До М. І. Павлика

Львів

Дорогий друже!

Шлю кінець статті про з’їзд. Ваш учорашній лист зробив мені клопіт.

Звісно, в комісії угодовій я виступаю в імені своїм, а не в імені партії та й особисто не обов’язуюся ні до чого, та все-таки стараюся не тільки боронити принципів партії, але ввести якнайбільше з нашої програми в програму спільної роботи всіх партій. Може бути, що Романчук поступає не зовсім щиро, та все-таки пам’ятайте, що діло тут не в Романчуку, а в цілім загалі русинів, у провінції. Коли москвофіли пристають на малоруську основу, то я не бачу, щоби то шкодило нам пристати на свою віру і свій обряд, що прецінь нічого не перешкодить нам друкувати наукові статті про віру і релігію. Не забувайте, що тут ходить передовсім о політичну декларацію (у нас, на нещастя, віра є так само політичною признакою, як азбука і календар), а не ограничування наукової роботи.

Впрочім, коли партія заявить, що до моєї акції в комісії (до котрої я не пхався і не був партією делегований) не має довір’я, то я виступлю. Для того я жалую, що Ви, подаючи мені ухвалу Вашої наради, не подали заразом: з чим не годитеся в новій стилізації і для чого? Може би, ще відповідно до Ваших уваг можна ту стилізацію переробити. А д[ня] 21 апр[іля] може бути запізно.

І взагалі мені видається трохи смішним те, що Ви кажете, що 21 хочете ще нарадитися, як Вам віднестися до всеї тої угодової акції. Адже Ви самі (замітьте без мене!) заініціювали її. Я думаю, що, раз пішовши на сю дорогу, треба йти до кінця, а то всі скажуть про нас, що ми капризні діти, а не люди, спосібні до якої-небудь політики. Замітьте також і те, що тут ходить о коаліцію, а не о фузію партій, значить, партії і їх організації лишаються по-старому, а ходить тільки о зсолідаризування їх до політичної діяльності.

Комісія, вибрана з’їздом, поручила трьом людям з-поміж себе: Ром[анчуку], Кулачк[овському] і мені виробити програму акції. Я подав проект, Ром. подав свої поправки до нього. Сьогодні наради. Оба проекти і результат нинішніх нарад закомунікую Вам сьогодні. Друкувати з сього не можна нічого.

Ваша «Одіссея» робить страшенно прикре враження. Невже Ви не чуєте того, що самі себе ріжете?

Цілую Вас.

Ваш Ів. Франко.


Примітки

Вперше надруковано: Переписка Михайла Драгоманова з Михайлом Павликом (1876 – 1895). Зладив і видав Михайло Павлик, Чернівці, т. 8, с. 62 – 63.

Автограф не виявлено.

Датується і подається за першодруком.

Коли москвофіли пристають на малоруську основу… – Йдеться про обговорення першого пункту проекту спільної програми радикальної, «народовської» та «москвофільської» партій, що відбувалося на з’їзді 19 березня 1894 р. (зокрема про пропозицію, висловлену Кулачковським (див.: «Народ», 1894, № 5, с. 74).

Ваша Одіссея робить страшенно прикре враження. – Йдеться про статтю М. Павлика «Моя бродська Одіссея» («Народ», 1894, № 3 – 5).

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 49, с. 483 – 484.