Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

29.01.1894 р. До М. І. Павлика

Львів

Шлю Вам початок «Омладіни» по-польськи. Будьте ласкаві перекласти, бо я страшно зайнятий. Сьогодні вечір вишлю дальшу часть, уже перекладену. В моїм огляді поправте дати хронологічні (з’їзд в Кракові не Сокола, а Міцк[евича], рік не 1890, а 1891). Статтю Данил[овича] і резолюцію даю в «Kurj[er]», та не знаю, чи буде місце. Цілую Вас.

Ів. Ф.


Примітки

Вперше надруковано: «Літературна газета», 1956, 2 серпня.

Датується орієнтовно на тій підставі, що лист написано на першому аркуші примірника газети «Kurjer Lwowski», 1894, 29 січня, яку І. Франко надсилав М. І. Павликові.

Подається за автографом (Центральний державний історичний архів у Львові, ф. 663, оп. 1. од. зб. 259).

… початок «Омладіни»… – Див. лист до М. І. Павлика 25 січня 1894 р.

В моїм огляді… – Очевидно, йдеться про статтю І. Франка «Політичний огляд» («Народ», 1894, № 2), зокрема про ту її частину, яка була вилучена цензурою.

…не Сокола, а Міцк[евича]… – Очевидно, мова йде про спортивне і протипожежне товариство «Сокіл», засноване у Львові в 1890-роках, та про «Літературне товариство ім. Адама Міцкевича», що існувало у Львові з 1880 р.

Статтю Данил[овича]… – Очевидно, статтю «Чи можлива і потрібна солідарна політична акція всіх руських партій» («Народ», 1894, № 1).

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 49, с. 451 – 452.