Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

[Доповнення]

Іван Франко

В справі листа М. Шашкевича до брата Антона, опублікованого у нас, V, 30, подаємо ще деякі подробиці, котрих уділила нам ласкаво В[исоко]пов[ажана] пані Тереса Никоровичева з Перемишля.

Лист писаний був навесні 1839 р., бо тоді Антін Шашкевич вступив до війська. З війська він не вернув уже ніколи до Галичини, оженився з якоюсь сербкою чи хорваткою, гарячою патріоткою, котра виховала дітей на сербів. Один син Антона Шашкевича є полковником, а другий інженером у Славонії. По-руськи вони не вміють ані слова, і тільки один із них яко поручник був якийсь час у Галичині, у Львові.

Щодо студій Антонових, то він скінчив гімназію і вступив був до духовної семінарії, та в 1839 р. мусив покинути її задля політичних причин. Які се були причини, докладно незвісно, та треба тямити, що в тих часах досить було мати у себе якусь заборонену книжку трохи поступовішого змісту, щоби бути прогнаним із семінарії.


Примітки

Поправки й додатки вперше надруковано в журн.: Житє і слово. – 1896. – Т. 5. – Кн. 6. – С. 504, за підп.: Іван Франко.

Подається за першодруком.

Подається за виданням: Франко І.Я. Додаткові томи до зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 2010 р., т. 54, с. 18.