Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

4.01.1886 р. До М. П. Драгоманова

Львів Львів, д[ня] 4/1 1886

Ласкавий добродію!

За кавцією 15 з[лотих] р[инських] визичив я з бібліотеки Оссолінських для Вас Баронча на 4 тижні і посилаю Вам його під бандероллю. Надіюсь, що в 4 тижнях використаєте, що Вам буде треба.

Щодо «Зорі», то, з свого боку, радо згоджуюсь на те, щоб заявити її коаліційний і безтенденційний характер, і надіюсь, що й Кал[итовський] на те пристане. Що тикається Павлика, то трудність тут буде не з боку редакції, а з боку його самого. Поперед всього ніякої статті у нього готової нема. Робота його про читальні не то що не скінчена, але і не зачата, тільки що матеріал зібраний. Написав він був в літі щось ніби вступ до неї, але й сам опісля роздумав, що в світ пускати його не можна. Коли ж буде готова чи то повість, чи праця про читальні, я всіх старань доложу (і вже маю слово деяких других людей з ширшого комітету), що праця його буде поміщена і по можності гонорована.

Оце недавно я прочитав Вашу статтю в «Киевской старине». Жаль, що Ви, беручись до її писання, не сказали мені докладніше якої іменно книги з давніх театрів шукати, може б, можна було дещо найти. А то я ввійшов, мов сліпий до лісу, і не найшов нічого. Тепер, бачачи, чого Вам не стає, я, може, би й вишукав дещо. Незадовго візьмусь до перегляду давньої польської бібліографії Пшиленцького і рукописного каталога книжок Оссол[інеуму], та як що вишукаю, не забуду звістити Вас.

Бажаю Вам веселих свят і з надходячим Новим роком усього доброго і щасливого сповнення Ваших замислів.

Ваш Іван Франко.


Примітки

Вперше надруковано: Матеріали для культурної й громадської історії Західної України, т. 1, Листування І. Франка і М. Драгоманова. К., 1928, с. 149 – 150.

Подається за автографом (ІЛ, ф. 3, № 1349).

Драгоманов Михайло Петрович (1841 – 1895) – український публіцист, критик, учений і громадський діяч.

Бібліотека Оссолінських – складова частина Оссолінеуму – культурно-освітньої установи у Львові, заснованої 1817 р. Юзефом Максиміліаном Оссолінським (1748 – 1826), польським бібліографом та істориком.

Баронч Садок (1811 – 1892) – історик, вірменин за національністю. Тут ідеться про видання: Barącz Sadok. Bajki, fraszki, podania, przysłowia i pieśni na Rusi. Tarnopol, 1886. Цю книжку M. Драгоманов просив у І. Франка в листах від 14 та 28 грудня 1885 р. Примірник книжки зберігається в особистій бібліотеці І. Франка, № 1179, в Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка АН УРСР, далі – бібліотека І. Франка.

…її коаліційний і безтенденцінний характер… – У 1885 р. І. Франка було введено де складу редакційного комітету журналу «Зоря». У листі від 28 грудня 1885 р. М. Драгоманов писав йому:

«Єсть ще спосіб закінчити зо всіма старими сварами: це обернути одперто «Зорю» в коаліційний журнал науково-літературний усіх русинів, котрі годяться поміж себе в ідеї національній, хоч і розходяться в політико-культурних ідеях, і зробити в такім смислі декларацію на новин рік» (Матеріали, с. 147).

Кал[итовський] Омелян (1855 – 1924) – український громадський діяч і журналіст, в 1886 р. редактор журналу «Зоря».

Павлик Михайло Іванович (1853 – 1915) – український письменник, публіцист і громадський діяч. У листі від 28 грудня 1885 р. М. Драгоманов писав: «Хай редакція надрукує статтю Павлика з його підписом» (Матеріали, с. 147).

Робота його про читальні… – Йдеться про працю М. Павлика «Про русько-українські народні читальні» (Львів, 1887).

…прочитав Вашу статтю в «Киевской старине»… – Мова йде про статтю «Старейшие русские драматические сцены», надруковану в журналі «Киевская старина», 1885, кн. 11, с. 371 – 407, під псевдонімом П. Кузьмичевський.

…давньої польської бібліографії Пшиленцького… – Йдеться про працю «Ukrainne sprawy» (1842) Станіслава Пшиленцького (1805 – 1868), польського історика, бібліотекаря Оссолінеуму.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 49, с. 7 – 8.