Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

6.04.1886 р. До М. П. Драгоманова

Львів Львів, д[ня] 6.IV 1886

Ласкавий добродію!

«Зорю» обіщались висилати Вам дальше, о жодній елімінації нема мови. Я їду по святах до Києва і Одеси, коли маєте що-небудь передати такого, що можете повірити рукам ренегата, то я готов служити.

З поважанням Іван Франко.


Примітки

Вперше надруковано: Матеріали для культурної й громадської історії Західної України, т. 1, Листування І. Франка і М. Драгоманова. К., 1928, с. 178.

Подається за автографом (ІЛ, ф. 3, № 1361).

«Зорю» обіщались висилати Вам дальше. – У листі від 21 березня 1886 р. М. Драгоманов писав: «Зорі» не маю 4 № ні 5. Справтесь, чи це елімінація, чи случайність» (Матеріали, с. 127).

Я їду по святах до Києва й Одеси… – На початку травня 1886 р. І. Франко поїхав до Києва, щоб взяти шлюб з О. Хоружинською. Поїздка до Одеси для знайомства з дідом О. Хоружинської – І. Федоровським не відбулася.

…що можете повірити рукам ренегата… – У листі від 21 березня 1886 р. М. Драгоманов дорікав І. Франкові за співробітництво в «народовській» «Зорі».

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 49, с. 53.